//
Bulunan Kayitlar :17135
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Olay Yeri Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Mekânsal Analiz Yöntemlerinin İrdelenmesi  Tez Esen Seymen 2019Detay Gör/Tam Metin
 Raylı Sistem Uygulamaları İçin Bir Ultra-Kapasitör Tabanlı Geri Kazanımlı Frenleme Sistemi Tez Abdullah Talha Mert 2019Detay Gör/Tam Metin
 Bulutta Etkin Sanal Makine Göçü İçin Yöntemler Geliştirme  Tez Yasemin Demiral 2019Detay Gör/Tam Metin
 Beypazarı Papılıonoıdea Ve Hesperıoıdea (Lepıdoptera) Sistematiği Ve Fauna Araştırması  Tez Kağan Bozkurt 2019Detay Gör/Tam Metin
 Örencik, Sarıayak, Soğucak Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası (Kahramankazan-Ankara)  Tez Gülşah Bayram 2019Detay Gör/Tam Metin
 Doyurma Basıncı Ve Su Sıcaklığının Örselenmiş Bir Kil Zeminin Drenajsız Kayma Dayanımına Etkisinin Araştırılması Tez Ehsan Khashabi 2019Detay Gör/Tam Metin
 Siber Savunma Alanında Yapay Zekâ Tabanlı Saldırı Tespiti Ve Analizi  Tez Burcu Aytan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Kullanılarak Shrınkage Tahmini Tez Kübra Gürsoy 2019Detay Gör/Tam Metin
 Türkiye’Deki Çimento Fabrikalarının “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik” Kapsamında İzlenmesi Ve Değerlendirmesi  Tez Ceren Türkel 2019Detay Gör/Tam Metin
 Kamusal Alan Kavramının 2000-2015 Yılları Arası Yönetġm Bġnaları Ulusal Mġmarġ Proje Yarıġmaları Özelġnde Değerlendġrġlmesġ  Tez Muhammed Tarık Mermer 2019Detay Gör/Tam Metin
 Resveratrol İçeren Mikrokürelerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu  Tez Büşra Sinan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Baryum Sülfat Ve Farklı Bor Ürünlerinin Tek Basamaklı Reaksiyonu İle Baryum Borat Eldesi Ve Üretim Prosesinin Ekonomik Analizi Tez Ebru Karaçay 2019Detay Gör/Tam Metin
 Topçam Tüneli Deformasyonlarının Rastgele Küme Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Hesaplanması Tez Gamze Dönder 2019Detay Gör/Tam Metin
 Farklı Toplumsal Katmanların Kentsel Kamusal Mekân Kullanımları: Ankara Dikmen Vadisi Örneği  Tez Burcu Servatmand 2019Detay Gör/Tam Metin
 Tasarım Bağlamında Endüstriyel Ve Teknolojik Gelişmelerin Konargöçer Yaşam Tarzına Ve Maddi Kültürüne Etkileri ~ Mersin Yörükleri Örneklemi  Tez Ayşe Özge Ağça 2019Detay Gör/Tam Metin
 Fuzzy Soft İdeal Topolojik Uzaylarda Küme Ayrışımı  Tez Meryem Sevgi Irklı 2019Detay Gör/Tam Metin
 Xı-Xv. Yüzyıl Tokat Merkez Ve İlçelerindeki Cami Plan Ve Cephelerinin Tipolojik İrdelenmesi  Tez Sadakat Safiyye Mumcuoğlu 2019Detay Gör/Tam Metin
 (-) - Epikatekin Mikroküre Üretimi Ve Kontrollü Salımı Tez Ali Öztürk 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yığın Varyansları Heterojen İken Ortalamaların Eşitliği Hipotezi İçin Bazı Testler Ve Karşılaştırmaları  Tez Ahmet Metin Yavuz 2019Detay Gör/Tam Metin
 Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı İle Ürün Hedeflerinin Optimizasyonu  Tez Neslihan Köse 2019Detay Gör/Tam Metin