//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

EMINE KOCA

KOSTÜM TASARIMCILARININ TASARIM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

THE PROBLEMS OF COSTUME DESIGNERS AT DESIGN PROCESS

Türkçe

NWSA-e-Journal of New World Sciences Academy

2

6

53-65

2011

Kostüm, Sahne Sanatları, Kostüm Tasarımı, Kostüm Tasarımcısı, Tasarım Problemleri

 

Giyim sektöründe önemli bir yer tutan ve özel bir çalışma disiplini ve deneyimi gerektiren kostüm tasarımının tasarımcılar açısından değerlendirildiği ve yaşadıkları problemlerin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada; İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ile üniversite ve özel sektörde çalışan kostüm tasarımcılarına, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (Statistical Package For Social Sciences) kullanılarak analiz edilmiş, tablolar halinde sunularak yorumlanmış ve öneriler getirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kostüm tasarımcılarının müze ve kaynak araştırmalarında problem yaşamadıkları, kostüm kalıbı hazırlama, prova yapma ve malzeme temininde problemlerle karşılaştıkları tespit edilmiştir.

 

Costume design that holds a big place in textile-garment and requires a special working discipline and experience is discussed in this study, evaluating in terms of designers and aiming to determine to their problems and a questionnaire developped by researchers was applied to costume designers working with the Istanbul and Ankara State Theatre and also with university and the private sector. Obtained data have been analysed using Statistical Package For Social Sciences, interpreted, and suggestions were presented in the tables. According to results of the research, it is observed that costume designers are not encountering the problem in museum and literature research but they encountering the problem in pattern preparing, rehearsing and obtaining materials.