//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Ders Notları

BAHRI ATA

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

New perpectives in Education

Türkçe

Özel Öğretim Yöntemleri

2009

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Otantik öğrenme, sanal öğrenme, yenilikçi fikirler

 

Bu yazının amacı eğitimde yeni yaklaşımları kısaca tanıtmak ve Türkiye'de üretici ve yenilikçi fikirler üreten bir kuşakklar yetiştirmeye yarayacağı ölçüde anlamlar kazanacağını göstermektir.

 

The aim of this article is to introduce new perpectives in Education. In Turkey, new perpectives in education will take new meanings if it would serve to bring up innovative generations.