//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

Bugra SARI

Amerikan Ulusal Çıkarları ve Afrika

U.S. National Interests and Africa

Türkçe

AFRİKA : Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi

2

1

95-119

2012

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/65/1667/17784.pdf

Afrika, ABD Dış Politikası, Petrol, ABD Ulusal Güvenliği

 

George W. Bush döneminde ABD'nin Afrika politikalarında birçok gelişme yaşanmıştır. Bu durum, Bush yönetiminin 2002'de açıklanan ''Ulusal Güvenlik Stratejisi''nde vurgulanmıştır. Bu bağlamda ABD Afrika'ya olan yardımlarını ve kıtadaki askeri varlığını artırmıştır. Bu gelişmelere bakarak Afrika'nın Amerikan dış politikasında birincil öneme sahip olduğu söylenilemez fakat ABD için kıtadaki gelişmeler ışığında ve diğer global aktörlerin faaliyetlerine bakıldığında yeni bir mücadele alanı olacağı çıkarımı yapılabilir. ABD'nin kıtadaki faaliyetlerinin arttığı bu dönemin kıtada yeni petrol keşiflerinin ardından gelmesi de ABD'nin Afrika politikalarına karşı kuşkulara neden olmuştur. Ayrıca diğer küresel aktörlerinde Afrika'da bulunması bu kuşkuları artırmaktadır. Zira ABD Afrika'da kendi ulusal çıkarları için mi yoksa Soğuk Savaş'ın ardından oluşan tek kutuplu dünyada demokrasi ve insan hakları gibi ilkeler için mi faaliyet göstermektedir? Bu çalışma bu soruya genel olarak Amerikan dış politika karakteristiğine ve Afrika politikalarının tarihsel özetine bakarak ve bunun yanında ABD'nin kıtadaki faaliyetlerini irdeleyerek yanıt aramaktadır.

 

During George W. Bush term, many developments have occurred in the US African policies. This situation was highlighted in Bush administration's ''National Security Strategy'' which was declared in 2002. In this context, the USA have increased its aid to Africa and military existence in the continent. By looking at these developments, it cannot be said that Africa has the main importance in the US foreign policy; but, it can be understood that Africa will be a new conflict area for the USA because of the developments and the other global actors' activities. On the other hand, it causes suspicions that the USA interests on Africa have accrued while there are new oil explorations in the continent. Because of these suspicions, these questions should be answered; does the USA take action in the continent for its national interests or to enhance democracy, human rights, etc... in the post Cold-War arena? This essay will try to answer these questions by looking at characteristics of the US foreign policy and its Africa policies historically, and explicating the US current activities in the continent.