//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

Recep USLU

Cumhuriyet Dönemi Batı Müziği: 1923-2000

Western music in Turkey Republic: 1923-2000

Türkçe

Türk Dünyası Kültür Atlası

2

489-498

2006

Batı müziği tarihi, Türkiye Cumhuriyeti, Popüler müzik

 

Türkiye Cumhuriyetinde 1923'den 2000 yıllarına kadar Batı müziği tarihi veya Popüler Batı müziği tarihi

 

Short History of Western or Popüler Western Music in Turkish Republic