//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

Recep USLU

Neyzen M. Gavsi Özdönmez'in Turk Müziği Görüşleri, Muzik Eğitimi, Taksim Estetiği

Comments on Turkish Music of Neyzen M. Gavsi Özdönmez, Education of Music, Turkish Music, Aesthetic of Taksim

Türkçe

Eyupsultan Sempozyumu XI

11

103-125

2011

Türk müziği, M. şevket Özdönmez, Müzik eğitimi, Popüler müzik, Çocuk müziği, Encümen-i Daniş-i Müzik, Hanendelik, Organoloji, Müziğin etkisi, Müzik sosyolojisi

 

Bu makalede müzik edebiyatı, müzik estetiği (komposizyon, icra, taksim, peşrev), notasyon, beste-güfte ilşkisi, Mevlevihanelerde müzik, sanatın amacı konularına yer verilmiştir.

 

In this paper, it is to explain of music language, aesthetic of music (on taksim, peşrev and composition), notation, music in Mevlevihana, aim of art.