//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

Recep USLU

Amel XV. YY Form ve Usulü

Amel, it is a musical form and usul in Turkish Music of XVth Century

Türkçe

Musikişinas

11

177-206

2010

Amel, Müstehil, müzik biçimleri, Türk müziği: XV. Yüzyıl, Abdülkadir Meragi, Üstat Hacı Ali

 

XV. Yüzyıl Türk-Arap-İran müziğinde kullanılan usullerden biri olan amel, ayni zamanda bir müzik biçimidir. Bestelenmiş eserler arasında Abdülkadir Meragi'nin Türkçe sözlü bir ameli de vardır. Amel usul ve formunun özellikleri açıklanmıştır.

 

Amel is a musical form and usul/ritim in Turkish and Arabic-Persian music of XVth centuries. It is aimed in this article that what is amel musical form and musical rhythm.