//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Ders Notları

FIGEN ERKOC

Cyanobacteria

Cyanobacteria

Türkçe

BİY 105 KİM107G BİY 409

2008

Monera, cyanobacteria, mikroalg

 

Cyanobacteria'nın (eski adı mavi-yeşil algler) genel özellikleri ve başlıca gruplarına örnekler.

 

General characteristics of cyanobacteria (old name blue-green algae) and examples of major groups.