//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Ders Notları

FIGEN ERKOC

Algler Ders Takviye Notu

Algae Course Notes

Türkçe

BİY 105 ve KİM107G

2008

alg, kriptogam, volvox, ulva, scenedesmus, emiliana

 

Alglerin genel özellikleri ve ana gruplardan örnekler.

 

General characteristics of algae and examples of major groups.