//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Kitap İçinde Bölüm

HALIT CAL

Osmanlıdan Cumhuriyete Eski Eser Kanunları

Ancient monuments laws from the Ottomon to the Republican Times

Türkçe

2003

Osmanlı, eski eser, kanun, müze

 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde eski eserler hakkında 7 kanun ve 3 kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bunları tek tek incelemek yerine taşınır ve taşınmaz eserler, kazılar olmak üzere üç ana başlıkta ele alınmıştır. Taşınır ve taşınmaz eserler kavram, haber verme ve ikramiyeler, yurt dışına çıkarma, eski eser satışı, ticaret, tescil, ilgili kurumlar gibi başlıklar altında ele alınmıştır. 1973 yılına kadar 1906 tarihli Osmanlı nizamnamesi geçerli olmuştur. 1973 ve 1983 tarihli kanunlarda özellikle taşınmaz eserler açısından köklü değişiklikler yapılmıştır.

 

7 laws 3 law plans were prepared for the ancient Monuments of the Ottomon &Republican times. They were studied under the topics of moveable monuments, unmoveable monuments and excavations. Moveable and unmoveable monuments were examined under the topics such as nation, announcement, lotteries, ancient monument sells, commerce, related societies. Until the 1973, the Ottomon Regulation of 1906 was in use. Very important alterations were made in the laws of 1973 and 1983 for the unmoveable monuments.