//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Kitap İçinde Bölüm

HALIT CAL

Eski Eserlerle İlgili Yasalarda Etnoğrafik Eser Anlayışı

Etnographic monument concept in Ancient monuments laws.

Türkçe

2003

etnoğrafya, eski eser, kanun, yönetmelik

 

Etnoğrafik eser tanımı kesin olarak yapılamamaktadır. Bunların satılabilir olmaları karmaşayı artırmaktadır. Yönetmeliğe göre müzeye eser satın alınmasında ilk aşamada belirsizlik vardır. 2863 sayılı yasanın 27. maddesi, 1710 sayılı yasadakinin tekrarıdır. Yasal açıdan problemli olan bu maddenin değiştirilmesinin unutulduğu anlaşılıyor. Sonradan farkına varıldığından eski eser ticaretinin hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi ile bu durum düzeltilmiştir ve uygulama yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Fakat bu defa da kanunun yönetmeliklerin üstünde olması dolayısıyla uygulamanın yasal sayılmaması durumuyla karşılaşılmıştır.

 

Etnographical monument definition is not concrete. They are sellable and this makes it much difficult. According to the regulation there is an uncertainity in purchasing for the museum in the first rank. The 27 th. Paragraph of 2863 number Law is the same as the 1710 number law. The change of this article was forgotten. This situation was changed with the correction of the 5 th. Paragraph. But this time, law is above the paragraphs and so the practice is not lawful.