//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Kitap İçinde Bölüm

HALIT CAL

Hurufat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Küre'de Türk Mimarisi

19 th. Century in Küre According to the Hurufat Records

İspanyolca

2001

hurufat defteri,Küre,mimari,vakıflar Hurufat records,Kure,architecture,vaqfs

 

Hurufat Defterlerinde Küre ile ilgili 19. yüzyıl kayıtları incelenmiştir. Buna göre Küre kazasında 57 cami, 8 mescit, 6 tekke, 2 medrese, 2 sıbyan mektebi vardır. Bu yapılar için 17 tür görevde 206 görevlendirme yapılmıştır. Görevlililere verilen ücretler düşüktür. Bir görev ölen kişinin birden fazla çocuğuna bırakılabilmektedir. Görevli atamalarında zaman zaman görevin kötüye kullanıldığı görülmektedir.

 

The 19 th. registers were examined in Hurufat records on Küre. There are 57 mosques, 8 small mosques, 6 dervish lodges, 2 medresse, 2 primary school, 206 charges were made for them. The fees are low. A duty may be passed the children of the dead one. Some bad intentions may be seen in the promotions.