//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

Ulku ESER UNALDI

ENDEMİK BİR KARAÇAM TÜRÜ EBE KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. ŞENERİANA)’IN DOMANİÇ (KÜTAHYA) CİVARINDAKİ YAYILIŞ ALANININ ÖZELLİKLERİ

The Distribution Of An Endemic Pinus Nigra Species Ebe Black Pine

Türkçe

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 1

Cilt: 15

Sayfa: 33-42

2005

Ebe Karaçam, Domaniç, Korunma

 

Ebe Karaçam, Anadolu Karaçamı’nın endemik bir varyetesi olup, önemli biyolojik zenginliklerimizdendir. Türkiye’deki yayılış alanlarından biri de Domaniç (Kütahya) civarında bulunur. Burada yayılış gösteren Ebe Karaçamlar, 2002 yılında yapılan arazi çalışmasının sonuçlarına göre incelenecektir. Karaçam, Çokköy ve Aksu köylerinin güneyinde yaklaşık 750- 850 m.ler arasında yer almaktadır. Kerestesi değerli olmadığı için yöre halkı tarafından tahrip edilmemektedir. Ancak saha otlatmaya açık olduğundan fideler zarar görmekte ve gençleşme güçleşmektedir. Bu nedenle sahanın korunmaya alınması neslin devamı için kaçınılmazdır.

 

The Ebe Black Pine, the endemic variety of the Anatolian Black Pine, is one of our salient biological richness. One of the places of its natural occurrence areas is found Domaniç (Kütahya) western part of Anatolia. In this research, the Ebe Black Pine spreading over Domaniç is introdued according to the results of the area study made in 2002. The pine clusters are found between nearly 750-850 meters in the South of Çokköy and Aksu villages in the area. Natural generations of this pine has been protected by the grazing activity. Therefore, in order to maintain the natural growth of Ebe Black Pine it is necessary to take some measurements.