//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

Ulku ESER UNALDI

ENERJİ ORMANCILIĞI (YEŞİL KÖMÜR) VE TÜRKİYE

Energy Forestation (Green Coal) And Turkey

Türkçe

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı 2

Cilt: 13

Sayfa: 55-65

2003

Alternatif enerji kaynağı, sürdürülebilir kalkınma, enerji ormanı

 

Dünyada enerji tüketimi 1900’lü yılların başlarında 2x108 J iken, 1998’de 17 kat artarak 3.4x1020J’e ulaşmıştır. Giderek artan bu enerji ihtiyacını karşılamak ve çevre kirliliği sorununa çözüm bulmak amacıyla alternatif enerji kaynakları arayışına girilmiştir. Bunlardan biri de Enerji Ormanıdır. Bu kaynağın modern anlamda kullanımı, gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak Türkiye’de çağdaş, bilimsel ve teknik boyutu ile modern enerji ormancılığı yapılmamaktadır. Bu nedenle, enerji-ekonomi-ekoloji, kısaca 3E arasındaki optimal dengeyi sağlayabilmek için, enerji ormanları yada bizim tabirimizle yeşil kömür modern anlamda ele alınarak sağlıklı, ciddi bir planlama ve tutarlı bir politika ile üretime geçirilmesi sağlanmalıdır.

 

ABSTRACT While energy consumption was 2x108 J in 1900s, it reached 3.4x1020 J, multiplying 17 times in 1998. Alternative energy sources were tried in order to meet the increasing need of energy and find solution to the problem of environmental pollution. One of these sources is the Energy Forest. The utilization of this source in the modern sense is rapidly increasing in the developed countries. However, there is no modern energy forestation in its contemporary, scientific and technical dimensions in Turkey. Therefore, the energy forestation or green coal, to use more appropriate term, should be favoured in the modern sense in order to establish the optimal balance between three Es, that is, energy, economy, ecology and the growth of such energy forests should be implemented within a serious plan and consistent policy.