//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

DIŞTAN PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRMEDE PERDE-HATIL BİRLEŞİM YERLERİNDE KULLANILAN BLON SAYISININ ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION NUMBER OF BOLTS USED IN CONNECTION OF PLANK JOINTS IN STRENGTHENING SHEAR WALL EXTERNALLY

Türkçe

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.

3

26

649-656

2011

http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/index.php

Perde duvar, yığma yapı, güçlendirme

 

Depreme dayanıklı yapı tasarımları üzerine yapılan araştırmalar, deprem güvenliği açısından betonarme, çelik ve az da olsa ahşap yapılar üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Depremler, betonarme ve çelik yapılar kadar yığma yapıları da etkilemektedir. Araştırmada; bir yığma binayı dıştan perde duvar güçlendirmelerinde perde-hatıl birleşim yerlerinde, blonlu birleşim yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemle yığma yapıların güçlendirilmesine kullanılan perde duvarın; döşeme hizasında yığma yapıya tespitinde kullanılacak en uygun blon sayısının bulunması amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan deneyler sonucunda birleşimde kullanılan perde duvar boyutuna bağlı kalarak birleşim için 6 adet blonun yeterli olacağı düşünülmüştür.

 

The researches made about design of earthquake resistant structures have been concentrated on reinforced concrete, steel and to some extent on wooden structures in terms of earthquake safety. Earthquakes not only affect reinforced concrete and steel structures but also masonry structures. In this research, the bolted connection will be used between shear wall and planks in the application of external shear wall strengthening of a masonry structure. The optimum number of bolts required to connect the plank and the shear wall used for the strengthening of the masonry structure in fixing to it on level of floor was aimed using this method. As a result of the experiments in this study, It was considered that six bolts would be enough for the connection due to dimensions of shear wall.