//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

24541 nolu kullanıcı

MÜLKİYE MEKTEBİ MEZUNLARININ TARİH VE COĞRAFYA EĞİTİMİNE KATKILARINA TOPLU BİR BAKIŞ (1879-1960

The Contribution of the Graduates of Mülkiye (Sivil Service School) School to History and Geography Education: An Overview

Türkçe

V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 13-16 Ekim 2011

Gazi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Hayati AKYOL

1-16

2011

Mülkiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Mülkiye School, The Faculty of Political Science, History Education, Geography Education.

 

Mülkiye mektebi (1859) sivil memurları yetiştirmek için kurulmuştur. Mülkiye Mezunları Maarif Nezaretinde öğretmen ve idareci olarak çalışmışlardır. Bu çalışmanın amacı, mülkiye mezunlarından özellikle tarih ve coğrafya eğitimine katkıda bulunanları, bu katkıları ortaya çıkaran koşulları saptamak ve onların katkılarını toplu olarak değerlendirmektir. Bu çalışmada temel veri toplama aracı olarak Ali Çankaya’nın Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler adlı eseri kullanılmıştır. Mülkiye mektebinde tarih ve coğrafya eğitiminin temelleri Abdurrahman Şeref ve Mizancı Murad tarafından atılmıştır. Geçmişte öğretmenlik mesleğinin farklı kaynaklardan beslenmiş olması eğitim alanında zengin bir birikim sağlamıştır.