//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Kitap İçinde Bölüm

24541 nolu kullanıcı

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Telgrafçılar Nasıl Yetiştirildi?

How were the Telegraph Operators trained during the Ottoman Empire?

Türkçe

2010

Osmanlı Telgrafçıları, Fünûn-ı Telgrafiye Mektebi, Emile Lacoine, Posta ve Telgraf Mekteb-i Âlisi, Galatasaray Lisesi, Tercüme Odası,Ottoman telegraphy operators, the School of Telegraphical Techniques, Emile Lacoine, the High School Post and Telegraphy, Galatasaray High School, The Translation Bureau

 

Bu makalenin amacı Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'de telgrafçıların nasıl yetiştirildiği sorusuna birinci ve ikinci elden kaynaklara dayanarak yanıt vermektir. Osmanlı muhabere memurlarının ve telgraf mühendislerinin yetiştiği temel eğitim kurumları şöyle sıralanabilir; Tercüme Odası, Dersaadet ve Taşra Telgrafhaneleri, Fünûn-ı Telgrafiye Mektebi, Posta ve Telgraf Mektebi, Mektebi Sultani, Darüşşafaka, Paris’te École Supérieure de Télégraphie, Posta ve Telgraf Mekteb-i Âlisi ve Mühendishane Mektebi’dir. Osmanlı dönemi muhabere memurlarının ve telgraf mühendislerinin yetişmesinde Emile Lacoine, Clerak ve G. Seligmann-Lui gibi Fransız telgraf uzmanların da önemli katkıları oldu. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine Türkiye’de telgraf okullarında çok nitelikli telgraf muhabere memurları yetiştirilirken, telgraf teknolojisine katkı yapıldığı ve yerli telgraf makinelerinin üretildiği bir ortam gelişmemiştir. Yurtdışında eğitim gören pek çok telgraf mühendisi de Türkiye’ye dönüşlerinde idari makamlara atanarak, teknik bilgilerinden yeterince yararlanılamadı.

 

The aim of this article is to answer the question of how the Telegraph Operators were trained in the Ottoman Empire on the basis of primary and secondary sources. The essential institutions for the training of the Ottoman telegraph operators and engineers were as follows; The Translation Bureau (Tercüme Odası), Telegraphy Stations in İstanbul and the other provinces, the School of Telegraphical Techniques (Fünûn-ı Telgrafiye Mektebi), the School of Post and Telegraphy (Posta ve Telgraf Mektebi), Galatasaray High School (Mektebi Sultani), the Darussafaka School, Graduate Level School of Telegraphy (École Supérieure de Télégraphie) in Paris, the High School Post and Telegraphy (Posta ve Telgraf Mekteb-i Âlisi) and the School of Engineering (Mühendishane Mektebi). The French telegraphy specialists such as Emile Lacoine, Clerak and G. Seligmann-Lui have made tremendous contributions to the training of Ottoman telegraphy operators and engineers and so they were rewarded with medals. From the Ottoman Period to the Republic Period, eventhough well-educated telegraph operators were graduating from the telegraph schools, the surroundings in which the Ottomans made contributions to the telegraphy technology and also produced domestic telegraph machines did not develop. After the return of the Ottoman Telegraphy engineers who studied abroad to Turkey, they were appointed to administrative positions so that the Ottoman state did not take the fullest advantage of their technical knowledge. In the course of time, they could not remain abreast of innovation in the telegraphy technology.