//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Kitap İçinde Bölüm

24541 nolu kullanıcı

HERBERT SPENCER’IN EĞİTİM VE TARİH ANLAYIŞI

HERBERT SPENCER’S UNDERSTANDING OF EDUCATION AND HISTORY

Türkçe

2010

Herbert Spencer, Tarih Eğitimi, Eğitim Bilim,

 

Bu makalenin amacı temelde “Fikri, Ahlâki ve Bedeni Terbiye” (1861) adlı kitabına dayalı olarak Herbert Spencer’in eğitim ve tarih anlayışını ortaya koymaktır.

 

The aim of this article is to study Herbert Spencer’s understanding of education and history on the basis of his famous book, namely “Education, Intellectuel, Moral, and Physical” (published in 1861).