//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

HALIT CAL

Beypazarı Şehrinde Kapı Halkaları ve Tokmakları

The Door Rings and Knock-door In The City Of Beypazarı

Türkçe

Cumhuriyetin 80. Yılında Her Yönüyle Ankara

Ankara

213-226

2004

Beypazarı, kapı halkası, kapı tokmağı, tipoloji

 

Beypazarı’nda 163 tokmak, 54 halka olmak üzere toplam 217 örnek vardır. Kapı tokmakları 9 tiptir. Tokmaklarda mevcut örneklerin % 84’ü A ve B tipindedir. Türkiye’deki pek çok şehrin aksine Beypazarı geleneksel tiplerin çokluğu ile dikkati çeker.

 

217 samples from Beypazarı door rings and-door-knock-door were examined. These are 54 rings and 163 door-knocker. % 84 of door-knocker are from type A and B. On the contrary of general Turkish samples, Beypazarı traditional types are very rich.