//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Kitap İçinde Bölüm

AYHAN URAL

Ben Bir Okul Uydurdum

Ben Bir Okul Uydurdum

Türkçe

2009

http://www.pegem.net

Ben Bir Okul Uydurdum

 

Bu çalışmayla; eğitime ilişkin söyleyip paylaşacakları olan, kendilerini eğitimle ilgili gören küçük bir topluluğun; eğitime, eğitim felsefe, politika ve uygulamalarına, okula, yöneticiye, sınıfa, öğretmene, öğrenciye, aileye, diğerlerine, düne, bugüne ve yarına ilişkin düşünce ve imgelem dünyasında oluşturduklarının paylaşımı amaçlanmıştır. Çalışmada; okulu, akademik tanımlamanın dışında, öyküsel, şiirsel, sanatsal, görsel… bakış açısıyla anlatabilmenin örnekleri sunulmuştur. Çalışmada, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alan öğretmen ve/veya öğretmen adayı genç eğitimcilerin, eğitime ilişkin düşünceleri açık veya örtülü olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca, yazar-çizerlere ait düşüncelerin özgünlüğü korunarak, bireysel ve uzmanlık alanı farklılıklarının okuyucu tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Bu çalışmayla; eğitime ilişkin söyleyip paylaşacakları olan, kendilerini eğitimle ilgili gören küçük bir topluluğun; eğitime, eğitim felsefe, politika ve uygulamalarına, okula, yöneticiye, sınıfa, öğretmene, öğrenciye, aileye, diğerlerine, düne, bugüne ve yarına ilişkin düşünce ve imgelem dünyasında oluşturduklarının paylaşımı amaçlanmıştır. Çalışmada; okulu, akademik tanımlamanın dışında, öyküsel, şiirsel, sanatsal, görsel… bakış açısıyla anlatabilmenin örnekleri sunulmuştur. Çalışmada, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alan öğretmen ve/veya öğretmen adayı genç eğitimcilerin, eğitime ilişkin düşünceleri açık veya örtülü olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca, yazar-çizerlere ait düşüncelerin özgünlüğü korunarak, bireysel ve uzmanlık alanı farklılıklarının okuyucu tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.