//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

Salih Kürşat DOLUNAY

Türkiye ve Dünyadaki Türkçe Öğretim Merkezleri ve Türkoloji Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme

Turkish Language Education Centers in Turkey and in the World, and an Evaluation of Turkology Departments

Türkçe

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005 Denizli) Kongre Kitabı II. Cilt

Editör: Prof. Dr. Hüseyin Kıran

286-292

2005

Türkçe öğretim merkezleri, Türkiye ve yurt dışı

 

Bugün Türkiye’de ve yurt dışında değişik amaçlarla açılmış olan pek çok Türkçe öğretim merkezi ve Türkoloji bölümü bulunmaktadır. Buralarda öğrenim görenler ya akademik bir alan olarak Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi gibi alanları seçen yabancılar ya da iki dilli ve iki kültürlü olarak nitelendirebileceğimiz yurt dışındaki Türklerdir. Ayrıca diğer Türk devletlerinden ülkemize gelen öğrenciler ve Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde yaşayan soydaşlarımız da bu merkezlerde öğrenim görmektedirler. Türkçenin, dolayısıyla Türk kültürünün de öğretildiği bu merkezlerle ilgili olarak söylenebilecek en önemli husus, bunlar arasında bir koordinasyon olmaması ve ders materyallerinin farklılık göstermesidir. Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak bir koordinasyon birimi kurmalı ve bu merkezlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Çalışmamızda ayrıca Türkiye’de ve dünyadaki Türkçe öğretim merkezlerinden tespit edebildiklerimizin bir listesi de verilmiştir.

 

Today, there are many Turkish educational centers and Turkish departments which were opened for different purposes in Turkey and abroad. The ones who have studied there are either foreigners who chose Turkish, Turkish language and literature and Turkish history as an academic field or Turkish people who live abroad and can be described as bilingual and bicultural. However, students came from other Turkish republics and our consanguineous from Romania, Greece, Bulgaria and Macedonia have studied in these educational centers. The most remarkable thing that can be emphasize about these centers where Turkish and consequently Turkish culture have been taught that there is no harmony among them and no similarity among their textbooks. In our country, National Educational Ministry should establish a coordination unity about this issue and communicate with these unities permanently. Also, a list; about which we can gather information from Turkish educational centers in Turkey and in abroad, is given.