//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Yasemin Demiral

Bulutta Etkin Sanal Makine Göçü İçin Yöntemler Geliştirme

Developıng Methods For Effıcıent Vırtual Machıne Mıgratıon In The Cloud

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ

2019

Bulut bilişim, sanal makine göçü, sanal ağ göçü

 

Günümüzde artan teknoloji kullanımı ile bilişim alanında kullanılan fiziksel kaynaklar ve alt yapılar yetersiz kalmaya başlamış ve sanallaştırma kavramı ortaya çıkmıştır. Sanallaştırma sayesinde sunucu ve ağ kaynakları mantıksal parçalara bölünerek daha verimli kullanılabilmektedir. Sanallaştırmadan yoğun olarak faydalanan bulut bilişim, bilgi sistemlerinin daha esnek ve maliyet açısından etkin bir hale gelmesini sağlamıştır. Buluttaki işlerin, üzerinde çalıştırıldığı sanal makinelerin çeşitli nedenlerle bir fiziksel sunucudan diğerine taşınması gerekebilmektedir. Bu taşıma işlemine literatürde sanal makine göçü adı verilmiştir. Sanal makine göçü sırasında hizmet kesintisi, veri kaybı problemleri meydana gelmektedir. Bu tez çalışmasında bulut ortamındaki sanal makinelerin ve sanal ağların etkin göç ettirilmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bulut sistemlerinde kullanılan sanal makinelerin ve sanal ağların göç işleminin daha yüksek performanslı olmasına olanak verecek sezgisel algoritma tabanlı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Sanal yapıların sahip olduğu öncelik ve önem katsayısının sezgisel algoritmaya eklenmesi ile sanal makine göçü sırasındaki toplam göç zamanın ve yaşanan kesintilerin en aza indirgenmesi üzerine çalışılmıştır. Aynı zamanda proje öncelikleri göz önünde bulundurularak hizmet seviyesi anlaşmasının ihlali de engellenmiştir. Çalışma kapsamında göç ettirilen sanal makine sayısına ve sistemlerin büyüklüğüne bağlı olarak göç maliyetinde %3-16 aralığında artan iyileştirmeler gözlemlenmiştir

 

Today, with the increasing use of technology, physical resources and infrastructures used in information technologies have become inadequate and so the concept of virtualization has emerged. Server and network resources can be divided into logical parts and used more efficiently with virtualization technologies. Cloud computing which benefits from advantages of virtualization has made information systems more flexible and cost-effective. Virtual machines which run workloads in the cloud may need to migrate from one physical server to another for a variety of reasons. This migration process is called virtual machine migration in the literature. During the virtual machine migration, service interruptions and data loss problems can occur. In this thesis study, we work on the efficient migration of virtual machines and virtual networks in the cloud environment. A new heuristic algorithm-based method has been developed which provide the migration of virtual machines and virtual networks used in cloud systems to be more efficient. It has been aimed to minimize the total migration time and disruption during virtual machine migration by adding priority and importance coefficients of virtual structures into the heuristic algorithm. Breaches of the service level agreement have been prevented by taking into account the project priorities. Within the scope of the study, depending on the number of virtual machines migrated and the size of the systems, improvements in the migration cost were observed between 3-16%.