//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Kağan Bozkurt

Beypazarı Papılıonoıdea Ve Hesperıoıdea (Lepıdoptera) Sistematiği Ve Fauna Araştırması

Systematıc And Fauna Research Of The Papılıonoıdea And Hesperıoıdea (Lepıdoptera) Of Beypazarı

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selma SEVEN ÇALIŞKAN

2019

Beypazarı, Papilionoidea, Hesperioidea, Sistematik, Fauna

 

Bu çalışmada Ankara ili Beypazarı ilçesindeki Papilionoidea ve Hesperioidea üstfamilyalarına ait türlerin sistematik ve faunistik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Arazi çalışmaları 2016-2019 yılları arasında yapılmıştır. Çalışmalarda 792 örnek toplanmış olup örneklerin teşhisleri sonucunda Argynnidae familyasından 12 tür, Hesperiidae familyasından 10 tür, Libytheidae familyasından 1 tür, Lycaenidae familyasından 24 tür, Papilionidae familyasından 3 tür, Pieridae familyasından 16 tür, Satyridae familyasından ise 15 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden 55’i Beypazarı faunası için ilk kez kaydedilmiştir. Ayrıca tespit edilen tüm türlerin Türkiye’deki yayılışları ve çalışma alanındaki habitatları da verilmiştir

 

In this study, it is aimed to evaluate the species belonging to the Papilionoidea and Hesperioidea superfamily in Beypazarı district of Ankara province as systematic and faunistic. Field studies are done between 2016-2019. In studies, there are 792 samples were collected and as the result analyses of these samples; 12 species from the Argynnidae family, 10 species from the Hesperiidae family, 1 species from the Libytheidae family, 24 species from the Lycaenidae family, 3 species from the Papilionidae family, 16 species from the Pieridae family, 15 species from the Satyridae family have been identified. 55 species were recorded for the first time for the Beypazari fauna. In addition, all species distributions in Turkey and habitats identified in the study area are given.