//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Gülşah Bayram

Örencik, Sarıayak, Soğucak Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası (Kahramankazan-Ankara)

The Flora Among The Regıons Of Orencık, Sarıayak, Sogucak (Kahramankazan-Ankara

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. M. Erkan UZUNHİSARCIKLI

2019

Flora, Kahramankazan, Ankara

 

Araştırma, Ankara ili Kahramankazan ilçesi sınırlarında bulunan Örencik, Sarıayak, Soğucak köyleri arasında bulunan bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanından Mart 2015 ve Nisan 2019 tarihleri arasında 412 bitki örneği toplanmıştır. 36 familya ve 50 cinse ait, 143 tür, 50 alttür, 31 varyete olmak üzere 224 takson tespit edilmiştir. Toplam 22 (% 9.8) takson Türkiye için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: 44 İran-Turan elementi(% 19.6), 15 Akdeniz elementi(% 6.6), 10 Avrupa-Sibirya(% 4.4), 155 çok bölgeli ya da bölgesi bilinmeyen (% 69.1) taksonlardır.

 

The research was conducted among the regions of Orencik, Sarıayak, Sogucak, 412 plant specimens were collected from the area between March 2015 and April 2019. Identification of the specimens revealed the presence of 224 species, 50 subspecies, 31 varietes, belonging to 50 genera in 36 families. Angiospermae are 224 taxa are included. A Total of 22 taxa are endemic in Turkey (9.03 %). The scattering ratios of the taxa for the phytogeographical regions are as follows: Irano-Turanian elements are 44 taxa (19.6 %), Mediterrenean elements are 15 taxa (6.6 %), Euro-Siberian elements are 10 taxa (4.4 %), widespread and others which their regions unclarified are 155 taxa (69.1 %).