//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Ehsan Khashabi

Doyurma Basıncı Ve Su Sıcaklığının Örselenmiş Bir Kil Zeminin Drenajsız Kayma Dayanımına Etkisinin Araştırılması

Investıgatıon The Effect Of Saturatıon Pressure And Water Temperature On The Undraıned Shear Strength Of A Remoulded Clayey Soıl

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yüksel YILMAZ

2019

Doyurma basıncı, doyurma ortam sıcaklığı, doyurma süresi, drenajsız kayma dayanımı parametreleri, örselenmiş zemin, kil

 

Bu deneysel çalışmada, ince daneli zeminlerin doyurulmasında, ortam sıcaklığı, doyurma suyu basıncı ve doyurma süresinin etkisi kapsamlı olarak araştırılmıştır. Çalışmada, ince daneli zemin olarak, Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine (USCS) göre, CL sınıfı düşük plastisiteli bir zemin kullanılmıştır. Silindirik numuneler, Standart Proctor Enerjisi (SPE), Modifiye Proctor Enerjisi (MPE), ve Standart-Modifiye arası Proctor Enerjisi (IPE) olmak üzere, üç farklı enerji düzeyinde, rijit duvarlı moldlar içerisinde sıkıştırılarak hazırlanmıştır. Doyurma ortam sıcaklığı 15°C , 30°C ve 60°C, doyurma suyu basıncı 1 bar, 3 bar ve 6 bar ve doyurma süresi 1gün ve 7 gün olarak olarak belirlenmiştir. Referans amaçlı olarak hazırlanan doyurulmayan numuneler de dahil olmak üzerinde toplam 171 adet silindirik numune hazırlanmıştır. Doyurma parametrelerinin (ortam sıcaklığı, doyurma basıncı ve doyurma süresi) etkinliği silindirik numnelerin su içeriği, doygunluk derecesi ve drenajsız dayanım parameterleri üzerinden tartışılmıştır. Konsolidasyonsuz drenajsız (UU) üçeksenli deneyleri üç farklı hücre basıncı (50 kPa, 100 kPa ve 200 kPa) altında yürütülmüştür. Deney bulgularına göre, tüm enerji seviyelerinde sukıştırılan numunelerde, doyurma sonrası su içeriği ve doygunluk derecesi, her üç değişkenle (doyurma basıncı, doyurma süresi ve doyurma ortam sıcaklığı) doğru orantılı olarak artma eğilimi sergilemektedir. Diğer yandan, farklı enerji seviyelerinde (SPE, MPE ve IPE) sıkıştırılan numunelerde doyurma sonrası drenajsız kayma dayanımı parametreleri (görünür kohezyon dayanımı ve içsel sürtünme açısı) bir miktar dalgalanma sergilemektedir

 

In this experimental study, the effect of saturation temperature, saturation water pressure and saturation duration on the saturation of fine-grained soils were investigated extensively. In the study, a low plasticity clay (CL), according to Unified Soil Classification System (USCS), was used as a fine-grained soil. The cylindrical samples were compacted in rigid wall moulds at three different compaction energy level: Standart Proctor Energy (SPE), Modified Proctor Energy (MPE) and Intermediate Proctor Energy (IPE). The saturation ambient temperature was determined to be 15 °C, 30 °C and 60 °C, the saturation water pressure was determined to be 1 bar, 3 bar, and 6 bar and the saturation duration was determined to be 1 day and 7 days. A total number of 171 cylindrical samples, including unsaturated samples for reference purposes, were prepared. The effectiveness of the saturation parameters (saturation ambient temperature, saturation pressure and saturation duration) was discussed with water content, degree of saturation and undrained strength parameters of the cylindrical samples. Unconsolidated undrained (UU) triaxial tests were carried out under three different cell pressures (i.e., 50 kPa, 100 kPa and 200 kPa). According to the test results, for all the samples compated at each energy level, the water content and the degree of saturation tend to increase proportionally with each three variables (i.e., saturation water pressure, saturation duration and saturation ambient temperature). On the other hand, post-saturation undrained shear strength parameters (i.e., apparent cohesion strength and internal friction angle) of the samples compacted at different energy levels (i.e., SPE, MPE, and IPE) exhibited some fluctuations