//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Gamze Dönder

Topçam Tüneli Deformasyonlarının Rastgele Küme Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Hesaplanması

Analysıs Of Topcam Tunnel Deformatıons By Random Set Fınıte Element Method

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıı

Prof. Dr. Nail ÜNSAL,Öğr. Gör. Dr. Erhan TEKİN

2019

Tünel, rastgele küme sonlu elemanlar,

 

Bu çalışmada rastgele küme sonlu elemanlar metodu ile elde edilen tünel deformasyon sonuçlarının arazi ölçümleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma için Ordu ili Ulubey ilçesinde bulunan Topçam tünelinin 35+192 km kesiti seçilmiştir. Tünel2 boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmiş ve Mohr-Columb yenilmekriterlerikullanılarak zemin parametreleri modele tanımlanmıştır. Rastgele küme sonlu elemanlar modelindedeğişken olarak elastisite modülü, kohezyon, içsel sürtünme açısı ve rahatlama faktörü parametrelerinin üst ve alt limit aralıkları iki ayrı küme halinde belirlenmiştir. İki küme olarak oluşturulması için laboratuvar sonuçlarındatek eksenli basınçdayanımınınalt ve üst limitleri kullanılmıştır. Her bir kümedeki elastisite modülü, kohezyon, içsel sürtünme açısı ve rahatlama faktörü değerlerinin kendi aralarında kartezyen çarpımı yapılarak 256 ayrı kombinasyon oluşturulmuştur. Oluşturulan 256 ayrı analiz sonucundan tüneldeki 5 nokta için deformasyonların olasılıksal dağılım grafikleri oluşturulmuştur. Topçam tüneli için sahada yapılan deformasyon ölçümleri ile olasılıksal dağılım grafiğinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda olasılıksal dağılım grafiğindeki maksimum ve minimum aralıkların saha ölçümlerini kapsadığı görülmüştür

 

In this study, the deformation behavior of the Topcam tunnel was investigated. When deformation behavior is examined, random finite element method is used. Random finite element method is used to define the soil parameters and these parameters are transferred to the final elements with the most appropriate combinations. The Mohr-Coloumb criterion was used to reflect the soil parameters to the model.The results of the calculations using the random finite element method were obtained and compared with the measurements made on the tunnel. With this comparison, it is aimed to show that realistic deformation results are obtained by using the random finite element method, and in this context, it is expected that the measured values will go out in the determined range. Measured values that have different values from the specified range have been found to have a difference on a millimeter basis. When the soil parameters of the tunnel were examined, it was thought that the millimetric difference could be ignored because it was a soil classified as a solid rock, so random finite elements were found to give real reflecting deformation of the ground