//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Ders Notları

FIGEN ERKOC

Virüslerde Replikasyon

Viral Replication

Türkçe

BİY 401

2009

Virüs, DNA virüsleri, RNA virüsleri, revers transkriptaz

 

Virüslerin genom özelliklerine göre replikasyon özellikleri verilmiştir.

 

Viral replication according to genomic properties are depicted with examples.