//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Bildiri

BAHRI ATA

LİSE TARİH DERSLERİNDE OTANTİK ETKİNLİKLERİN UYGULANMASI VE SORUNLARI

THE IMPLEMENTATION OF THE AUTHENTIC ACTIVITIES IN HIGH SCHOOL HISTORY LESSON AND ITS PROBLEMS

Türkçe

EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER–5 “ÖĞRENMENİN DOĞASI VE DEĞERLENDİRME”

iZMİR

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI

1-13

2009

Tarih Eğitimi, Otantik Etkinlik, Otantik Değerlendirme, History Education, Authentic Learning, Authentic Activity, Authentic Assessment

 

Bu araştırmanın amacı; tarih öğretmenlerinin ve öğrencilerinin tarih dersinde otantik etkinliklerin uygulanmasına yönelik görüşlerini ortaya koymak ve tarih öğretmenlerinin bu tür etkinlikleri değerlendirmede karşılaştıkları sorunları saptamaktır. Bu araştırmada Ankara, Yozgat ve Trabzon illerinde MEB’e bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında çalışan 4 tarih öğretmeninden derslerinde “Kaptan Aranıyor” adlı bir otantik etkinliği öğrencilerine uygulamaları ve değerlendirmeleri istendi. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerle ve doküman incelemesi yöntemi ile 4 öğretmenin bu tür bir etkinliğin değerlendirilmesindeki hareket tarzları ortaya konmaya çalışıldı. 6 öğrenciden de etkinlik ile ilgili düşünceleri alındı. Sonuç olarak, tarih öğretim programı ve ders kitaplarında bu konuda hiçbir fikir olmamasına rağmen, bu dört tarih öğretmeni öğrencilerin yaratıcılığını geliştirdiği için otantik etkinlik uygulamaya karşı oldukça istekli idiler. Öğretmenler kâğıtları incelediklerinde neye not verecekleri konusunda problem yaşadıklarını söylediler. Öğrenciler ise bu tür etkinlikleri geçmiş ile bugün arasında bağ kurmayı sağladığı için yararlı bulduklarını ifade ettiler. Fakat öğrenciler genellikle derslerde bu tür etkinlikler yapmadıklarını, bu etkinlik kendilerine uygulandığında ne yazacaklarını bilemediklerini, bu nedenle yazılarında tekrar ifadelere yer verdiklerini belirttiler.

 

Purpose of this research is to introduce the views of history teachers and high school students on the implementation of authentic activities in high school history lesson. It is also to determine the instructional problems, while history teachers are applying authentic activities to their classroom. In this research, it is asked to four history teachers working in the state schools in Ankara, Trabzon and Yozgat to apply the authentic activity namely “Captain Wanted” and also to evaluate this activities. After analysing the documents and interviews with history teachers, we try to present history teachers’ manner in making authentic activities. As a result; although there are any information about authentic activities in the Turkish history curriculum and history textbooks, four teachers are willing to make the authentic activity in history lesson. Furthermore, history teachers state that they had a trouble with assessing and evaluating authentic papers. Besides that, six students declared that this kind of history activities are useful because this activities provides an atmosphere in history classroom to connect the present with the past. They said they do not usually make this kind of activity in history class. So that they wrote that they have experienced to the problem of good and effective writing.