//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Yayınlanmış Makale

YASEMIN KUSDEMIR AKO

Çocuk Gözüyle Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca From A Child's Perspective

Türkçe

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2

2

101-112

2013

Nasreddin Hoca, Nasreddin Hoca Fıkraları

 

Mizah ya da fıkra denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz ki Nasreddin Hoca’dır. Nasreddin Hoca fıkraları, eğitsel özellikleri sebebiyle gerek derslerde gerekse çocuk kitaplarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Nasreddin Hoca’yla ve fıkralarıyla ilgili neler bildiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma tarama türünde desenlenmiş, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Ankara ili, orta sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim okullarından beşinci sınıfta öğrenim gören 200 öğrenci ile gerçekleştirilmiş araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı Nasreddin Hoca’yı tanımaktadır. Öğrencilerin Hoca’yla ilgili belirttikleri özelliklerin başında kendisinin ve fıkralarının komik olması gelmektedir. Öğrencilerin en çok bildikleri Nasreddin Hoca fıkraları, “Parayı Veren Düdüğü Çalar”, “Kazan Doğurdu” ve “Ya Tutarsa” adlı fıkralardır. Öğrencilerden en iyi bildikleri fıkrayı yazmaları istendiğinde ise en çok “Parayı Veren Düdüğü Çalar” , “Kazan Doğurdu” ve “Halim Ne Olurdu?” fıkralarını yazmışlardır. Öğrencilere yazdıkları fıkradan çıkardıkları dersin ne olduğu sorulduğunda ise öğrencilerin 33’ü doğru, 115’i yanlış, 34’ü kısmen doğru yazmış, 17’si ise cevap vermemiştir. Ayrıca öğrenciler fıkraları en çok hikâye ve ders kitaplarından öğrendiklerini belirtmişlerdir.