//
Açıkerişim, araştırma sonuçlarına mümkün olduğu kadar geniş kitlelerin erişimini sağlamaktır, bu tüm dünyada araştırma ve eğitimin vazgeçilmez önceliklerinden biridir.

Açıkerişim Arşivi Gazi Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz akademisyenleri tarafından üretilmiş bilgilere serbest erişimi sağlamak amacıyla başlatılan bir girişimdir.

Gazi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yazılan yurtiçi ve yurtdışı çeşitli yayınlarda yer alan makale, bildiri, rapor, konferans metinleri v.b. ile ders notları ve tezlerinde tam metin yer alacağı  üniversitemiz açıkarşivinin oluşturulması ile bilgiye erişim daha kolay ve daha ekonomik olacaktır.

Gelişmiş üniversite tanımında önemli bir gösterge olan bilgi teknolojilerinin de sağladığı olanaklardan yararlanarak Gazi Üniversitesi Açıkarşivinin internet ortamında kullanıma açılması isteyen herkesin bu bilgilere serbest erişimini sağlaması yanında, ulusal ve uluslar arası açıkarşiv çalışmalarına da katkı sağlayacaktır.

Zaman ve mekandan bağımsız serbestçe erişilen bilimsel çalışmalar kullanıldığında yeniden bilgiye dönüşecek, bilimsel çalışmaların araştırmacılar tarafından daha yaygın kullanılması ile daha çok atıf almaları gerçekleşecek, yayınların etki faktörü artacaktır.

Oluşturulacak Gazi Üniversitesi Açıkarşivi ile geniş kitlelerin hızla bilgiye erişiminin sağlanması yanında kurumsal boyutta üretilen bilginin saklanması ve depolanması anlayışı ile gelecek nesillere aktarılması da amaçlanmaktadır.

Gazi Üniversitesi Açıkarşiv sistemi uluslararası açıkerişim standartı olan OAI-PMH standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir, bu standart sayesinde sistemimiz dünyadaki diğer açıkerişim sistemleriyle birlikte çalışmaktadır.

Kapsam

 

            KAPSAM :

            Üniversitemizin Öğretim elemanları tarafından Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler, araştırma projeleri, konferans metinleri, raporlar, ders notları ve tezler Gazi Üniversitesi açık arşivinde yer alacaktır.

            AMAÇ :

 • Üniversitemizde üretilen bilgiye daha geniş kitlelerin serbest, kolay ve hızlı erişimini sağlamak
 • Kurumsal boyutta üretilen bilginin saklanması ve depolanması anlayışı ile elektronik arşiv oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılması
 • Üniversitemiz araştırmacılarının açık arşivde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın kullanılması ile daha çok atıf almalarının sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası açık arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak
 • Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde haberdar olunmasının sağlanması ile Üniversitemizin tanınırlılığını ve saygınlığını artırmak
 • Üniversitemize ait yayınların erişim kanallarının artırılması ile yayınların etki faktörlerinin artmasının sağlanması
 • Araştırma sonuçlarının başka bir araştırmaya temel oluşturmasını kolaylaştırmak ve yapılan araştırmaların tekrarını önlemek
 • Bilimsel iletişimin gelişmesini sağlamak
 • Ülke ekonomisine katkı sağlamak

 

Yayınlama ve Yararlanma Hakkı

 • Üniversitemiz açık arşivini oluşturacak bilimsel çalışmaların, tam metin olarak yer alması veya çıkarılması yazarının iznine bağlıdır.
 • Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları kendilerine ait her türlü bilimsel çalışmayı veri giriş formu aracılığı ile kendileri arşivde yer almasını sağlayabilecekleri gibi e-posta yolu ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına göndererek bu işlemin yapılmasını sağlayabileceklerdir.
 • Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz konusu değildir.
 • Üniversitemiz 16.02.2007 tarih ve 09 sayılı Senato kararı ile bünyesindeki bilimsel bilgilere sınırsız erişimi sağlamak üzere açık arşiv oluşturulmasını desteklemektedir. Bu durumda bilimsel çalışmaların elektronik kopyalarının yazarlarının izni ile arşivlenmesi yasaldır. Ancak Gazi Üniversitesi Açık Arşivinde yer alan tüm bilgilerden kaynağı gösterilerek yararlanılabilir.
 • Açıkarşivide bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak göstermesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan çalışmanın adı ve yazarıyla birlikte açık arşivin URL adresi verilecektir.
 • Açıkarşivide yer alan yayınlara anahtar kelime, yayına ait bibliyografik bilgiler ve metin içinde geçen anlamlı kelimelerden ( doğal dil ) tarama tarama erişim sağlanacaktır.

SENATO KARARI

Açıkarşivle ilgili senato kararı aşağıdadır.