//
Bulunan Kayitlar :16739
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Nöral Hastalıklarda Alternatif Bir İlaç Adayı Olabilecek Glaucium Corniculatum Ekstraktlarının Apoptoz, İnflamasyon Ve Asetilkolinesteraz (Ache)’I Baskılama Potansiyellerine Göre Etkilerinin Araştırılması  Tez Fatma Gonca Koçancı 2018Detay Gör/Tam Metin
 Güç Sistemlerinde Gerilim Kararlılığının Optimizasyonunda Yeni Bir Akıllı Yöntem Geliştirilmesi Ve Uygulaması  Tez Salih Ermiş 2018Detay Gör/Tam Metin
 Ulaşım Teknolojilerinin Gelişmesiyle Ortaya Çıkan Mekân-Zaman Yakınsaması Tez Betül Ertoy Sarıışık 2018Detay Gör/Tam Metin
 Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Mevcut Geleneksel Ve Yeni Kent Dokusunun Mekansal Kullanım Bağlamında Biçim Grameri Analizi Tez Kadir Öz 2018Detay Gör/Tam Metin
  19. Ve 20. Yy Osmanlı Toplumunda Konut İçi Dokumacılık Üretiminin Mekâna Yansıması: Geleneksel Isparta Konutları  Tez Kevser Çeltik Şahlan 2018Detay Gör/Tam Metin
 Çiğ Hareketinin Sayisal Model Ile Incelenmesi; Bozdağ Uygulamasi Tez Erhan Demir 2018Detay Gör/Tam Metin
 Çiğ Hareketinin Sayisal Model Ile Incelenmesi; Bozdağ Uygulamasi Tez Erhan Demir 2018Detay Gör/Tam Metin
 Akışkan Yatak Reaktörde Helikopter Transmisyon Tork Şaftına Poliamid Kaplama Uygulaması Ve Kaplamanın Karakterizasyonu Tez Selim Kevran 2018Detay Gör/Tam Metin
 Kamu Yönetim Binalarında Esnek Tasarım Problemleri Üzerine Bir İnceleme Tez Mehmet Akif Yıldız 2018Detay Gör/Tam Metin
 Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Al Esaslı İntermetalik Fazların Mekanokimyasal Sentezlenmesine Yağlayıcı Türünün Etkisi Tez Cankız Gizem Delibalta 2018Detay Gör/Tam Metin
 Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Pasta Elektrot Kullanılarak Kare Dalga Sıyırma Voltametrisi İle 4- Siklopropil-6-Metil-N-Fenilpirimidin-2-Amin (Siprodinil) Fungisitinin Tayini Tez Ezgi Adak Ayhan 2018Detay Gör/Tam Metin
 Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin ve yazmada düşük performans gösteren akranlarının öykü yazma becerilerinde "seç + düzenle + yaz ve oku - düzelt + paylaş - düzelt" stratejisinin etkililiği  Tez Özgül Güler Bülbül 2016Detay Gör/Tam Metin
 Serum Apelin Ve Sirtüin 1 Düzeylerinin Migren Patogenezindeki Rolü Uzmanlık Tezi Tez Dilek Yazıcıoğlu Cezayir 2015Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
  Eğitsel Bir Bilgisayar Modeli İçin Yeni Bir Simülasyon Sistemi Tez Namık Kemal Karasu 2012Detay Gör/Tam Metin
 Genetik Algoritma Kullanılarak Ders Çizelgeleme Yazılımının Geliştirilmesi  Tez Muhammed Mutlu Yapıcı 2012Detay Gör/Tam Metin
 Diyabetli Yaşlıların Diyabetin Bakım Ve Tedavisine Yönelik Sağlık İnançları Tez Şenay Şermet 2012Detay Gör/Tam Metin
 Au/Sio2/N-Si (Myy) Yapıların Elektriksel Parametrelerinin Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi Tez Mert Yıldırım 2010Detay Gör/Tam Metin
 Sülfat Etkisine Maruz Farklı Çimento Harçlarındaki Makro Boşluk Yapısı Gelişiminin Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi İle İncelenmesi Tez İlker Tekin 2010Detay Gör/Tam Metin
 Gelecek Nesil Darbant Terminal Cihazlarının Farklı Şebekeler Üzerinde Testi Ve Haberleşmeye Ait Sınır Değerlerin Elde Edilmesi Tez Orkun Dilli 2011Detay Gör/Tam Metin
 İki Aşamalı Hat Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi Tez Cihan Çetinkaya 2011Detay Gör/Tam Metin