Bulunan Kayitlar :14261
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Karma Sit Alanı Sınırları İçinde Fiziksel Ve Sosyal Katmanlaşmanın Belgelenmesi Ve Kentsel Koruma Bağlamında Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Araştırması: Ankara Örneği  Tez Olcay Türkan Yurdugüzel 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Araçsal Tasarsız Ağlar İçin Konum Tabanlı Sezgisel Ve Ölçeklenebilir Yönlendirme Protokolü  Tez Ramazan Kocaoğlu 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Apollonius Çemberinden Üretilmiş Fraktal Şekilli Defektli Toprak Yapısı Kullanılan Dizi Anten  Tez Süleyman Kuzu 2017Detay Gör/Tam Metin
 Çeşitli Mikro Besin Elementi İçeren Sodyum Karboksimetil Selüloz Ve Κ-Karragenan Hidrojel Sistemlerin Geliştirilmesi Ve Etkinliklerinin İncelenmesi  Tez Gülen Oytun Akalın 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Lifli Polimer Şeritlerle Güçlendirilmiş Tek Doğrultulu Boşluklu Döşemelerin İncelenmesi  Tez Nalan Kaya 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif Vermeyi Etkileyen Hususların Bulanık Mantık Yöntemiyle İncelenmesi Tez Adem Bakış 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Paralel Akışlı Isı Değiştiricilerinin Performanslarının İyileştirilmesi  Tez Sinan Güçlüer 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Doğrusal Hızlandırıcılarda Kullanılan Paket Sıkıştırıcılarında Lineer Olmayan Etkiler Ve Tarla Paket Sıkıştırıcısının Optimizasyonu  Tez Hüseyin Yıldız 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yüksek Hızlı Tren Raylarındaki Kaynak Bölgesi Gerilmelerinin Ve Yorulma Davranışının Deneysel Ve Teorik İncelenmesi Tez Yasin Sarıkavak 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Senkron Generatörler İçin Yüksek Dinamik Tepkili Statik Bir Uyartım Sisteminin Gerçekleştirilmesi  Tez Mustafa Baha Bayram 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Enjeksiyon Kalıplama Parametrelerinin Şekil Hafızalı Poliüretan Üzerine Etkilerinin Araştırılması  Tez Şükran Katmer 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
  Epiretinal Protezlerin Elektriksel Uyartımının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak 3 Boyutlu Analizi: Uyartım Parametrelerine Bağlı Olarak Retina Dokusu Üzerinde Sıcaklık Değişiminin İncelenmesi  Tez Mahmut Emin Çelik 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hava Hızını Dairesel Disk İle Ölçen Bir Sistemin Geliştirilmesi Ve Analizi  Tez Muhammet Saim Soysal 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kimyasal Ajanla Kirletilmiş Bölgeden Felaketzede Tahliyesi İçin Tahliye Planlama Modeli  Tez Tolga Boyraz 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Nesnelerin İnterneti İle Kapalı Döngü Tedarik Zincirinde Müşteri Davranışlarının Etkisi  Tez Sema Kayapınar 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Dinamik Panel Veri Analizi İle Türkiye’de Öznel Yoksulluğun Sürekliliğinin İncelenmesi  Tez Pınar Yavuzkanat 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Ceviz Kabuğu İle Atık Sulardan Kurşun Giderilmesi Tez Canan Gül 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Tıbbi Görüntüleme Cihazlarından Biri Olan Damar Görüntüleme Cihazının Tasarımı Ve Üretimi İçin Fizibilite Çalışması  Tez Fatma Filiz Ulvi 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 21. Yüzyıl Tasarım Ve Üretim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Mimarlık Paradigmasına Etkisi: Sayısal Mimarlık  Tez Sinem Tozlu 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Yeşil Binaların Değerlendirme Kriterlerinin Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Değerlendirilmesi  Tez Ayşe Gökbayrak 2017Yazar tarafından 26.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır