Bulunan Kayitlar :16092
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Tarih öğretiminde sanal muzelerin kullanılmasının 10.sınıf öğrencilerinin tarih dersine yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi  Tez Salih Yıldız 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Okul Öncesi Eğitim Dönemindeki Çocuklar İçin Çoklu Zeka Kuramına Göre Düzenlenmiş Bir Grafik Tasarım Programına İlişkin Kuramsal Altyapı Çalışması Tez Gözde Gültekinler 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Acı Çektirmenin Kutsallığı: Çarmıhtan Ebu Garip'E Batı Resminde İşkence Tez Murat Aksoy 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Natürmortta Soyutlama Ve Dışavurum Tez Ayşegül Şahin 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Vecihe Daryal'in Kânun Taksimlerinin Tahlîli Tez İrşat Kazazoğlu 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bir Sanat Pratiği Olarak Giysi Metaforları Tez Dilek Toluyağ 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çağdaş Sanatta Mekânsal Dönüşüm Ve Kurgusal Yaklaşimlar Tez Bestami Gerekli 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk Sanatında Mistik Semboller Tez Eda Öz Çelikbaş 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 18. Ve 19. Yüzyıl Osmanlı Halkları Kadın Giyim Kuşamının Kültürel Etkileşim Bağlamında Analizi Tez Berna Yıldırım Artaç 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Giysi Modasında Dekonstrüksiyon Kullanımının İncelenmesi Tez Mine Balcı 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Moda Tasarımcıları İçin Portfolyo Hazırlama Ve Örnek Uygulama Tez Sema Orbaç 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk Müziği Viyolonsel İcrâcılığında Mes'ud Cemil Tez Koray İlgar 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Edirne Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi’nde Bulunan Halıların Motiflerinin Yeni Tasarımlarda Kullanılması Tez Emel Çolak 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ankara İli Etnografya Müzesinde Bulunan Beykoz İşi Cam Eserler Üzerine Bir Araştırma Tez Asena Ertaş 2018Detay Gör/Tam Metin
 Bir Güncel Sanat Projesi Olarak Göç; Sınırlar Ve Hayaller Tez Semra Doğan Ak 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bir Yalanın İç-Gerçekliği Olarak Sanat Günümüz Sanatına Eleştirel Bir Bakış Tez Deniz Cemal Koşar 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Boğsak Adası (Silifke, Mersin) Geç Antik Dönem Yerleşimi Yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Arkeometrik Çalışmalar Tez Murat Eroğlu 2018Detay Gör/Tam Metin
 Orta Anadolu Abdalları’Nın Keman İcrâ Özelliklerinin Tespiti Ve Kabak Kemane’Ye Uyarlanması Tez Timur Eşigül 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Güncel Sanat Uygulamalarında Edebî Metġnlerġn Yorumlanması Tez Kübra Şahin Çeken 2018Detay Gör/Tam Metin
 Güncel Sanatta Toplumsal Cinsiyet Okumaları Tez Özkan Işık 2018Yazar tarafından 07.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır