//
Bulunan Kayitlar :16925
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Proton Ve Karbon Demetlerinin Doku Eşdeğeri Hedeflerle Etkileşmesinin İncelenmesi  Tez Fatih Ekinci 2019Detay Gör/Tam Metin
 Farklı Fonksiyonel Gruplara Sahip Trifenilamin Temelli Yeni Floresan Boyar Maddelerin Sentezi, Spektroskopik Ve Isısal Özelliklerinin Araştırılması  Tez Ergin Keleş 2019Detay Gör/Tam Metin
 Mobil Parmak İzi Tanıma Sistemi  Tez Mehtap Ülker 2019Detay Gör/Tam Metin
 Sıra Bağımlı Hazırlık Zamanlarını Dikkate Alan Paralel Çok İşçili Montaj Hatlarının Dengelenmesİ Tez Funda Güner 2019Detay Gör/Tam Metin
 Metal Sektöründe Risklerin Derecelendirmesi Ve Denetim Karar Destek Sistemi Tez Cemal Can Ayanoğlu 2019Detay Gör/Tam Metin
 Mültecilere Yönelik Barınma Ve Eğitim İhtiyaçlarının Optimizasyonu  Tez Betül Macit 2019Detay Gör/Tam Metin
 Yerel Ve Mekansal Dinamiklerin Turizm Temelli Girişimcilik Üzerine Etkileri: Marmaris Yerleşmesindeki Girişimcilik Yapısı Ve Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Çözümlemesi  Tez Gürdal Bozkurt 2019Detay Gör/Tam Metin
 3b Yazıcı Teknolojilerinin Mimarlık Alanındaki Potansiyelleri Ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme: Sosyal Ekonomik Ve Çevresel Bir Perspektif Tez Fatma Elif Bulut 2019Detay Gör/Tam Metin
 Burkulma Yükü Altındaki Çubuğun Denge Durumunu Koruması Şartlarının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Şey İle Analizi Tez Deniz Cem Yıldız 2019Detay Gör/Tam Metin
 Alzheimer Hastalığının Teşhisi İçin Asetilkolin Biyosensörünün Hazırlanması  Tez Onur Can Bodur 2019Detay Gör/Tam Metin
 Kaya Şev Stabilitesi Analizlerinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması  Tez Yalın Umur Doğan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Gan Pın Radyasyon Sensörü Epitaksiyel Üretimi Ve Karakterizasyonu  Tez Ömer Ahmet Kayal 2019Detay Gör/Tam Metin
 Düzlemsel Transformatörlerin Mlm Yöntemi Kullanılarak Yapılan Benzetimine Yönelik Çalışmalar Ve Mlm Yöntemine Ortak Mod Gürültü Modelinin Eklenmesi  Tez İsmail Onur Loraz 2019Detay Gör/Tam Metin
 Metanın Kuru Reformlanma Reaksiyonuyla Hidrojen Üretimi İçin Mezogözenekli Katalizör Geliştirilmesi  Tez Berna Erdoğan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Fibroblast Büyüme Faktörü Uygulamasının Yara Dokusu Oksidan Olaylarına Etkisi Tez Sevil Eraslan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Fpga Tabanlı Bir Fırçasız Da Motor Denetleyicisinin Tasarımı Ve Gerçeklemesi Tez Yusuf Kösesoy 2019Detay Gör/Tam Metin
 Aminotiyofen Türevi Schıff Bazlarının Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi  Tez Damla Akkaya Sarıoğlu 2019Detay Gör/Tam Metin
 İklim Ve Doğa Dostu Şehirlerin Baskın Ekonomik Faaliyet Alanı İle Etkileşimi Tez Yeliz Tüzgen 2019Detay Gör/Tam Metin
 Tüketime Hazır Gıdalardan Bacillus Tür’Lerinin İzolasyonu, Biyokimyasal Özellikleri Ve Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi  Tez Merve Aşula 2019Detay Gör/Tam Metin
 Şeker Pancarı Melasından Ticari Kuru Maya Fermentasyonu İle Biyoetanol Üretiminde Şeker, Amonyum Dihidrojen Fosfat Ve Zeolit-X Derişimlerinin Etkilerinin İstatistiksel Teknikle İncelenmesi  Tez Tuğba Derici 2019Detay Gör/Tam Metin