Bulunan Kayitlar :14897
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Diyete Eklenen L-Arjininin Nitrik Oksit Düzeyleri Dinlenme Metabolik Hız Ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi Tez Neslihan Öner 2016Yazar tarafından 09.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Fluorid Yüklü Karbon Nanotüplerin Polimetilmetakrilat İle Kaplanması Sonrasında Kontrollü Fluorid Salımının Değerlendirilmesi Tez Selen Esin Yoldaş 2016Detay Gör/Tam Metin
 Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (Ybsk) Yöntemi İle Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Miktar Tayini Ve İlaç-Dna Etkileşimlerinin Belirlenmesi Tez Evin Kapçak 2017Detay Gör/Tam Metin
 Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (Stem) Eğitimi Temelli Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Tez Yasemin Hacıoğlu 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Pankreas adacıklarında er stres Tez Burcu Baba 2016Yazar tarafından 09.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum D Vitamini Metabolitlerinin Lc-Ms/Ms Metodu İle Analitik Ölçümü Tez Seher Yüksel 2016Yazar tarafından 09.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kanser Tedavisinde Etkili Nanopartikül Ve Kuantum Noktacıklarının Geliştirilmesi Tez Gülen Melike Demir 2016Yazar tarafından 09.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Elektro-Çekim Yöntemiyle Hazırlanan Nanolif Yara Örtülerinin İn Vitro/İn Vivo Değerlendirilmesi Tez Serdar Tort 2016Yazar tarafından 09.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yerel Ve Özel Sektördeki Spor Tesisi Çalışanlarının Algıladıkları Örgüt Kültürü Düzeylerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi  Tez Erdem Ayyıldız 2017Detay Gör/Tam Metin
 Otizmli Çocuk Ve Adölesanlarda Öğün Davranışı Ve Beslenme Durumu İle Annelerinin Ortoreksiya Eğilimlerinin Değerlendirilmesi Tez Nur Ateş 2016Yazar tarafından 03.12.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Lösemisi Olan Çocuklarda Semptom Kümelemesive Ebeveynlerin Bakım Yükü Arasındaki İlişki Tez Esra Erdem 2016Detay Gör/Tam Metin
 Bakır Nanopartiküllerinin Genotoksisitesinin İn Vitro Mikroçekirdek Yöntemi (Oecd 487) İle Araştırılması  Tez Münevver Evren 2017Yazar tarafından 07.03.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Multipl Skleroz’lu Hastalarda Denge İle ‘’Core’’ Stabilite Ve Gövde Pozisyon Duyusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  Tez Taşkın Özkan 2016Yazar tarafından 05.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Manyetik Nanopartikül Ve Kuantum Noktacığı Kullanarak Mikroçip Tabanlı Bakteri Tayini  Tez Esin Nagihan Kasap 2016Yazar tarafından 05.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Low Back Outcome Score Anketi’Nin Türkçe Versiyon, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması  Tez Ghofran Mutaher Al Homedha 2017Yazar tarafından 02.12.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınlarda Kinezyofobi, Üst Ekstremite Fonksiyonu, Lenfödem, Ağrı, Duyu Ve Depresyon İlişkisi Tez Miray Haspolat 2017Yazar tarafından 02.12.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Altmış Beş Yaş Üstü Ve Altı Akut İnme Tanılı Hastaların Postüral Kontrol, Denge, Mobilite Ve Bağımsızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Tez Tuğçe Duman 2017Detay Gör/Tam Metin
 Kadınlarda Menstrual Döngünün Farklı Fazlarında Omuz Propriyosepsiyon, Fonksiyonel Performans, Yorgunluk, Fiziksel Aktivite Ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması  Tez Zeynep Beyza Yılmaz Alkan 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Antrenörlerde İşkoliklik Ve İş-Aile Çatışması İlişkisinin İncelenmesi Tez Aylin Uğurlu 2017Yazar tarafından 03.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Koroner Arter Hastalarında Serum Antioksidan/Oksidan Durumu, Diyet Toplam Antioksidan Kapasitesi İle Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Tez Neslihan Arslan 2017Yazar tarafından 02.12.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır