//
Bulunan Kayitlar :16917
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Burkulma Yükü Altındaki Çubuğun Denge Durumunu Koruması Şartlarının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Şey İle Analizi Tez Deniz Cem Yıldız 2019Detay Gör/Tam Metin
 Alzheimer Hastalığının Teşhisi İçin Asetilkolin Biyosensörünün Hazırlanması  Tez Onur Can Bodur 2019Detay Gör/Tam Metin
 Kaya Şev Stabilitesi Analizlerinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması  Tez Yalın Umur Doğan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Gan Pın Radyasyon Sensörü Epitaksiyel Üretimi Ve Karakterizasyonu  Tez Ömer Ahmet Kayal 2019Detay Gör/Tam Metin
 Düzlemsel Transformatörlerin Mlm Yöntemi Kullanılarak Yapılan Benzetimine Yönelik Çalışmalar Ve Mlm Yöntemine Ortak Mod Gürültü Modelinin Eklenmesi  Tez İsmail Onur Loraz 2019Detay Gör/Tam Metin
 Metanın Kuru Reformlanma Reaksiyonuyla Hidrojen Üretimi İçin Mezogözenekli Katalizör Geliştirilmesi  Tez Berna Erdoğan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Fibroblast Büyüme Faktörü Uygulamasının Yara Dokusu Oksidan Olaylarına Etkisi Tez Sevil Eraslan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Fpga Tabanlı Bir Fırçasız Da Motor Denetleyicisinin Tasarımı Ve Gerçeklemesi Tez Yusuf Kösesoy 2019Detay Gör/Tam Metin
 Aminotiyofen Türevi Schıff Bazlarının Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi  Tez Damla Akkaya Sarıoğlu 2019Detay Gör/Tam Metin
 İklim Ve Doğa Dostu Şehirlerin Baskın Ekonomik Faaliyet Alanı İle Etkileşimi Tez Yeliz Tüzgen 2019Detay Gör/Tam Metin
 Tüketime Hazır Gıdalardan Bacillus Tür’Lerinin İzolasyonu, Biyokimyasal Özellikleri Ve Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi  Tez Merve Aşula 2019Detay Gör/Tam Metin
 Şeker Pancarı Melasından Ticari Kuru Maya Fermentasyonu İle Biyoetanol Üretiminde Şeker, Amonyum Dihidrojen Fosfat Ve Zeolit-X Derişimlerinin Etkilerinin İstatistiksel Teknikle İncelenmesi  Tez Tuğba Derici 2019Detay Gör/Tam Metin
 Elektroliz Yöntemi İle Metal Kaplama Teknolojisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği  Tez Fatih Özkul 2019Detay Gör/Tam Metin
 Eskişehir İlindeki Huzurevlerinin Ve Yakın Çevrelerinin Ulaşılabilirlikle İlgili Türk Standartları Bağlamında İncelenmesi  Tez Şermin Demirtaş 2019Detay Gör/Tam Metin
 Tersine Mühendislik Yaklaşımı İle Antibakteriyel, Antimikrobiyal Ortez Tasarımı Ve İmalatı  Tez Mehmet İsmailk Sarı 2019Detay Gör/Tam Metin
 Mikro Pelton Türbin Tasarımı, Sayısal Analizleri Ve Deneysel Olarak İncelenmesi  Tez Uğur İnanç İnci 2019Detay Gör/Tam Metin
 Mimari Bileşenler Arasındaki Paralaks İlişki  Tez Yasemin Kütük 2019Detay Gör/Tam Metin
  Enerji İletim Hattı Koruma Modellemesi Ve Analizi İle Ankara Bölge Uygulaması  Tez Mutlu Saygılı 2019Detay Gör/Tam Metin
 Betonarme Ardgermeli Köprü Üzerine Bir Çalışma  Tez Mustafa Turan 2019Detay Gör/Tam Metin
 Upe Ve Ipe Çelik Konsol Kirişlerin Yanal Burulmalı Burkulmasının Nonlineer Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi Tez Erkan Okay Mutlu 2019Detay Gör/Tam Metin