Bulunan Kayitlar :13692
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 The Vıctorıan Instıtute Of Sport Assessment – Patellar Tendınopathy (Vısa-P) Skalasının Türkçe Versiyon, Geçerlik Ve Güvenirliği Tez Sercan Ateş 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Preterm ve Term Bebek Sahibi Annelerin Beslenme Durumlarıyla Sütlerindeki Adiponektin ve Leptin Düzeylerinin Büyüme İle İlişkisi Tez Betül Kocaadam 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Serebral Palsili Bireylerin Kaba Motor Fonksiyon Düzeylerine Göre Beslenme Ve Yaşam Kalite Durumlarının Değerlendirilmesi  Tez Saniye Sözlü 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Hatay İli’nin 2013-2014 Tüberküloz Sürveyansı ve Performansının Değerlendirilmesi: Yerli ve Göçle Gelen Olguların Karşılaştırılması  Tez Ali Hasan Zubaroğlu 2016Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Romatolojik Hastalarda Anti-Tnf Alfa Tedavisinin Beslenme Alışkanlıkları Ve Serum Leptin Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi  Tez Fatma Zehra Kadayıfçı 2016Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sema Aktivitesinin Statik ve Dinamik Denge İle Performans Üzerine Etkisi  Tez Esra Keskin 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Ayak Sağlığı Durumu Anketi’nin Türkçe Versiyon, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Tez Zekiye Başaran 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Ortaöğretim Okullarında Okul Takımlarında Spor Yapan ve Yapmayan Erkek Öğrencilerin Beslenme, Alışkanlık Ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi  Tez Nurdan Topaloğlu 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Yetişkin Hemodiyaliz Hastalarının Plazma Desacyl Ghrelin Düzeyleri İle İştah ve Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Tez Emine Elibol 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Adeziv Kapsülitli Hastalarda Propriyosepsiyon ve Skapular Biyomekaniğin Değerlendirilmesi Tez Tuba Zoroğlu 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Bağımsızlık Sürecinde Spor Federasyonlarına Yapılan Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi Tez Serdar Solmaz 2016Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sodyum Hipoklorit, Benzalkonyum Klorit Ve Klorhekzidin İle Karşılaşmış Candıda Albıcans Kökenlerinde Hücresel Değişikliklerin Afm İle İncelenmesi Tez Merve Erdoğan 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Cerrahi Sonrası Omuz Mobilitesi, Omuz Ağrısı Ve Omuz Fonksiyonunun Değerlendirilmesi  Tez Nagihan Acet 2016Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Kontrolünün Solunum Kas Kuvveti ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Tez Umut Apaydın 2016Yazar tarafından 12.07.2017 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 İnmeli Hastalarda Nörogelişimsel Tedaviye Ek Olarak Uygulanan Robotik ve Konvansiyonel Yürüme Eğitiminin Denge, Mobilite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi  Tez Erdi Kayabınar 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Güneş Yağları ve Bebek Yağlarının İn-Vitro Değerlendirilmesi Tez Nilay Civil 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Bolu İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezleri’Nde Çalışan Sağlık Personelinin Aile Hekimliği Sistemi İle İlgili Düşünceleri Ve Memnuniyet Durumunun Değerlendirilmesi Tez Ahmet Aksu 2010Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bir Üniversite Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Yetişkinlerin Kanlarında Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi  Tez Ayşegül Kaynar 2016Yazar tarafından 08.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt
 Tıbbi Bitki Ekstreleri İle Antimikrobiyal Majistrallerin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi  Tez Hager Muftah 2016Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Preterm Bebeklerde Oral Motor Gelişim İle Motor Gelişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tez Erkan Erol 2016Yazar tarafından 07.01.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır Düzelt