Bulunan Kayitlar :15739
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Nesnenin Varolma Kaygısının Soyutlama İlişkisiyle Görsel Çözümlemeleri Tez Sevda Karaseyfioğlu Paçalı 2018Yazar tarafından 03.06.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Film Jeneriklerinde Hareketli Grafik Kullanımı Tez Emre Mutlu 2018Detay Gör/Tam Metin
 Sanatta Doğayla İşbirliği Eylemleri Bağlamında 'Doğa Sanatı' Tez Esra Ertuğrul Tomsuk 2018Detay Gör/Tam Metin
 Bir Güncel Sanat Pratiği Olarak Algı Yanılsaması Tez Mustafa Kocalan 2018Yazar tarafından 03.06.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Postmodern Sanatın İmge Stratejileri Tez Durdu Meltem Durna Zerek 2018Yazar tarafından 03.06.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Trt Repertuarı'nda Bulunan Ankara Türkülerinin İncelenmesi ve Ankara Türkülerinin Günümüz İcrasına Eleştirel Bir Bakış Tez Ayşen Biten Aslan 2018Yazar tarafından 03.06.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Karga'nın Düşünsel Boyut (Kavramsal Sanat) Bağlamında Günümüz Sanat Anlayışıyla Yorumlanması Tez Şükran Bulut 2018Detay Gör/Tam Metin
 Sanatı Adından Okumak: İzleyici-Sanat Etkileşimi ve Sanat Üretiminin Adlandırılması Tez Gülsevim Can Gürbüz 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bir Bağlam Olarak Güncel Sanatta Savaş Tez Bahar Başak Üstel Arı 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Yazının Kimliği Tez Osman Erzurumluoğlu 2018Detay Gör/Tam Metin
 Giresun Bölgesindeki Bitkisel Boyarmaddelerle Boyanan İpliklerin Tekstil Tasarımında Kullanılması Tez Özge Öztürk 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kantemiroğlu Edvârı’Ndaki Usûllerin İncelenmesi Tez Merve Argın 2018Detay Gör/Tam Metin
 Farklı Tip Kumaş ve Boya Kullanımının Ebru Tekstil Ürünlerinin Kalitesine Etkisi Tez Cennet Şeyma Karabacak 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 İskeletsel Sınıf Iı Açık Kapanış Ve Derin Kapanış Anomalilerinin ‘Enlow Eşdeğer Analizi’ İle Değerlendirilmesi Tez Altuğ Yeniay 2017Yazar tarafından 27.05.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Progresif Kas Gevşetmesinin Postpartum Depresyon Ve Genel Konfor Düzeylerine Etkisi Tez İlknur Gökşin 2018Yazar tarafından 27.05.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimi Olan Ve Olmayan Annelerin Çocuklarıyla Bağlanma Örüntülerinin İncelenmesi  Tez Nazmi Mutlu Karakaş 2018Yazar tarafından 27.05.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kronik Hastalığı Olan Çocukların Kardeşlerinde Sağlık İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tez Meltem Dinleyici 2018Yazar tarafından 27.05.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Omurilik Hasarlı Bireylere Verilen Web Tabanlı Eğitimin Komplikasyon Kontrolü Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Tez Elif Ateş 2018Detay Gör/Tam Metin
 Astımı Olan Bireylere Planlı Davranış Teorisine Göre Uygulanan Eğitim Programının Hastalık Kontrolü Ve Tedaviye Uyum Üzerine Etkisi  Tez Döndü Şanlıtürk 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Tez Neslihan Yılmaz Sezer 2018Yazar tarafından 27.05.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır