Bulunan Kayitlar :15822
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Türkiye’de Yaşlı Refahına İlişkin Uygulamaların Aktif Yaşlanma Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Tez Gizem Burcu Karaali 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İhap Hulusi Görey’in Reklam Afişlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi Tez Burcu Ayhan Ekenci 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Popüler Edebiyat Çevirisi: Açlık Oyunları Üçlemesinin Türkçe Çevirileri Üzerine Betimleyici Bır Çalışma Tez Selen Tekalp 2017Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkiye'ye Yönelik Sığınmacı Ve Mülteci Hareketlerinin Ulusal Güvenliğe Etkileri: Suriyeli Sığınmacılar Örneği Tez Ahmet Korkmaz 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hastanelerin Sosyal Medya Kullanımına Bakış Açıları Ve Ankara’da Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerin Web Sayfalarının İçerik Analizi İle İncelenmesi Tez Elif Erbay 2018Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hastane İşletmelerinde Başarı Değerlemesi Sürecinde Kullanılan Mali Kriterler Ve Analiz Tez Cemre Eda Yar 2017Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Rekreasyon Etkinliklerinde Hizmet Kalitesinin Destinasyon İmaj Algısı Ve Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi Tez Özgür Yayla 2017Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Presenteizm İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Uygulama Tez Kübra Erbaş 2017Detay Gör/Tam Metin
 11 Eylül Saldırıları Sonrasında Abd'Nin Terörizmle Mücadele Politikası Tez Şefigehanım Salahlı 2017Detay Gör/Tam Metin
 Türkiye Ve Irak Hükümet Politikalarının Kürt Kimliğinin Siyasallaşma Sürecine Etkileri (1920-1980) Tez Gürkan Pamukçu 2018Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Turqualıty Ve Marka Destek Programı Kapsamındaki Mobilya Markalarının Uluslararası Pazarlardaki Tutundurma Faaliyetlerinin Analizi Tez Zeynep Açıkel 2018Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yoksulluğun Kadınlaşması Kapsamında Türkiye’de Sosyal Politika Uygulamaları Tez Fatma Yeşilkaya 2018Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkiye'de Yükseköğretim Düzeyinde Yürütülen Gastronomi Programları Ve Program Amacına Yönelik Öğrenci Beklentileri Tez Merve Güdek 2018Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çatalhöyük Yerleşkesinin Mutfak Kültürü ve 21. Yüzyila Yansimalari Tez Kadir Çetin 2018Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Örgütsel Destek Ve Örgütsel Özdeşleşme Arasindaki Ilişkide Psikolojik Sermayenin Etkisi: Otel Işletmelerine Yönelik Bir Araştirma Tez Ertuğrul Düzgün 2017Yazar tarafından 13.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Terör Örgütü Işid ve Bölgesel Etkileri Tez Abdulkadir Eken 2017Detay Gör/Tam Metin
 Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama Tez Kenan Birsen 2018Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İnternet Haberciliğinde Yapay Zeka Teknolojisi Kullanımı: Robot Gazetecilik Tez Feyyaz Fırat 2018Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Dîvânu Lugâti't-Türk'ün Söz Varlığı Üzerine Bir Karşılaştırma (Kazak Türkçesi) Tez Mehmet Mustafa Karaca 2017Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yaşar Kemal'in Romanlarının Zihniyet, Yapı, Tema ve Anlatım Bakımlarından İncelenmesi Tez Ece Onural 2017Yazar tarafından 12.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır