Bulunan Kayitlar :15540
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Türk Toplumunda Sendromsuz Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Bazı Gen Değişimlerinin Araştırılması Ve Hastalıkla İlişkilendirilmesi  Tez Deniz Aşlar Öner 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Olası Bir Deprem Sonrası Yardım-Talep Noktaları Arasında Cbs Temelli Dinamik Rotalama: İstanbul İli Uygulaması  Tez Feyza Altuntaş 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Si3n4 İle Pasive Edilmiş Algan/Gan Temelli Çokluyapılarda Düşük Alan İletimi ve Sıcak-Elektron İletimi Çalışmaları Tez Gökhan Atmaca 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Doğrudan Görüş Hattı Olan/Olmayan Kavşaklarda V2v Haberleşme Saha Test Verileri İle Başarım Değerlendirmesi, Modellenmesi Ve V2x Haberleşme Hıl Benzetim Çalışmaları  Tez Sibel Arslan 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kan Durdurucu Özellik İçeren Biyomedikal Malzeme Geliştirilmesi Tez Miyaser Demirel 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Atatürk Orman Çiftliği’Nin Yönetim Ve Üretim Yapısındaki Değişimin Mekansal Dönüşümüne Etkisi: “Coğrafi-Tarihsel” Bir Bakış (1925-2017)  Tez Hilal Aycı 2017Yazar tarafından 15.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Uzay Uygulamalarında Kullanılacak Eksenel Oluklu Sabit İletkenlikli Isı Borusu Geliştirilmesi Ve Performansının İncelenmesi  Tez Cem Ömür 2018Yazar tarafından 15.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Halluks Valgus Deformiteli Hastalara Uyguladığımız Distal Metatarsal Oblik Osteotomisinin Radyolojik Ve Klinik Sonuçları Tez Ahmet Yiğit Kaptan 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
  Vajinal ve Sezaryenle Doğan Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Oksijen Saturasyonu, Perfüzyon İndeksi, Transkutanöz Co2 Ve O2 Basınçlarının Kord Kan Gazı İle Uyumu Ve İlişkisi  Tez Merve Yavuz 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Türkiye’de Lojistik Faaliyet Alanların Yer Seçimi, Ulaştırma Modları İle Entegrasyonu ve Modellenmesi  Tez Çağlar Tabak 2018Yazar tarafından 13.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sıvılaşabilen Zeminlerde Kazıklı Temellerin Davranışı, Ataletsel Ve Kinematik Etkiler Tez Pınar Sezin Öztürk Kardoğan 2018Yazar tarafından 11.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Difüzyonlu Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Termal Kompresördeki Isı Değiştiricisinin Sayısal Analizi  Tez Önder Şahin 2018Yazar tarafından 11.04.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Havayolu Çizelgeleme Problemlerinde Yeni Bir Sağlam Çizelgeleme Yaklaşımı: Sağlam Uçak Rotalama Tez Aykan Akıncılar 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Ferrosenil Siklotetrafosfazen Türevlerinin Antimikrobiyal, Antitüberküloz, Antioksidan, Sitotoksik Aktiviteleri ve Dna İle Etkileşimlerinin İncelenmesi  Tez Betül Aydın 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Dp1000 Çelik Sac Malzemenin Sıcaklık Ve Deformasyon Hızına Bağlı Şekillendirme Davranışı Ve Mikroyapısının Mekanik Modellenmesi  Tez Onur Çavuşoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sürdürülebilir Bütünleşik Ulaşım Kurgusunun Park Et-Devam Et Sistemi İle Modellenmesi: Ankara Metropoliten Alanı Kent Merkezi Örneği  Tez Hatice Gül Önder 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Türkiye’deki Akarsu Köprüleri İçin Güvenlik-Değerlendirme Yöntemi Geliştirilmesi  Tez Hüseyin Akay 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Brıllouın Saçılması Tabanlı Fiber Optik Sensör Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi  Tez Murat Yücel 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 İş Güvenliğinde Risk Değerlendirme İçin Karar Destek Modeli Önerileri  Tez Burak Efe 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Stokastik Talep Ve Fire Oranlı Üretim-Dağıtım Problemi İçin Şans Kısıtlı Programlama Yaklaşımı Tez Erol Umut 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.