Bulunan Kayitlar :16371
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygı Düzeyleri ve Sözlü İletişim Stratejileri Arasındaki İlişki Tez Münevver Mine Şenyıl Güzelderen 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Reggio Emilia Temelli Dokümantasyon Uygulamasının Okul Öncesi Çocuklarının Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi Tez Hatice Merve İmir 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 FeTeMM Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi Tez Dilber Acar 2018Yazar tarafından 02.12.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Coğrafya Öğretmenlerinin Çevre Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Tez Belma Erdoğan 2018Yazar tarafından 02.12.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterlikleri İle Müzik Yeteneğine Yönelik Öz Yeterliklerinin Karşılaştırılması Tez Hüseyin Kaynak 2018Yazar tarafından 02.12.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Desen Uygulamaları ile Benlik Saygısı, Sanat Benlik Kavramı ve Yaratıcılık Değişkenleriyle İlişkisinin İncelenmesi Tez Uğur Yıldız 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Keskin Yöresi Bağlama İcrasında Görülen Tezene Kalıplarının Bağlama Eğitiminde Kullanılması. Tez Eren Can Yıldız 2018Detay Gör/Tam Metin
 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesi Dolaşım Sistemi Konusunun Scratch Destekli Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Motivasyonlarına Etkisi Tez Okan Keçeci 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 A.İ.Herzen Rusya Devlet Pedagoji Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarının Karşılaştırılması Tez Zeynep Karaçoban 2018Yazar tarafından 02.12.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sosyal Bilgiler Lisans Öğrencilerinin Millî Kimlik Algılarının İncelenmesi Tez Sadettin Erbaş 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Grup Değişmezliği Özelliğinin Farklı Eşitleme Yöntemlerinde Eşitleme Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi Tez Hande Tanberkan Suna 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Ortaöğretim Okullarının Öğretimsel Kapasitesi İle Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tez Mehmet Tufan Yalçın 2018Yazar tarafından 02.12.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kağıt Üzerinde ve Bilgisayar Destekli İş Birlikçi Yazmanın Uludağ Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Orta Seviye Öğrencilerinin Yazma Performansına Etkileri Tez Serhat Aşık 2018Yazar tarafından 02.12.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 TRT Çocuk Dergisi’nde Milli Değerler Tez Mehmet Yılmaz 2018Yazar tarafından 30.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Özengen Müzik Eğitimi Alan ve Almayan 7. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Görüşleri Tez G.Süleyman Türk 2018Yazar tarafından 30.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Çocuk Şarkılarının Yansılama Hareketleri ile Öğretiminin Çocukların Şarkı Söyleme Becerisine Etkisi Tez Gizem İmer 2018Yazar tarafından 30.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk Kökenli Öğrencilere Yönelik İsveç’te Verilen Ana Dili Eğitimine Dair Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri Tez Nilgün Çelik 2018Yazar tarafından 30.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi İle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti Tez Serkan Kırkeser 2018Detay Gör/Tam Metin
 Ankara’da Bir Bakanlıkta Çalışanların Meyve Sebze Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma Tez Ayşe Nur İmamoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Senfonik Eserlerin Eğitim Müziğine YönelikRedüksiyonu ve Uygulamadaki Görünümü Tez Merve Dedeoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.