Bulunan Kayitlar :15881
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Sokak Lezzetlerine İlişkin Tüketici Tutumları: Gaziantep Ve İstanbul Örnekleri Tez Ali Solunoğlu 2018Yazar tarafından 15.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Katılım Bankacılığı Sistemi Ve Faizin Yeri: Türkiye Örneği Tez Jalal Selmi 2018Yazar tarafından 15.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Spor Sponsorluğu Ve Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Tez İnci Erdoğan Tarakçı 2018Detay Gör/Tam Metin
 Amerikan Sinemasında Gazeteci İmajı Tez Barışkan Ünal 2018Yazar tarafından 15.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının Motivasyon Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkileri: Kırıkkale İli Örneği Tez Özge Yılmazer 2018Yazar tarafından 15.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Öğretim Elemanlarinin Örgütsel Adalet Algisinin Örgütsel Bağliliklarina Etkisi: Ankara Ili Örneği Tez Öznur Şaklak 2018Yazar tarafından 15.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Sorumluluk Kampanya Algılarının Tüketici Tutumu, Satın Alma Niyeti Ve Kurum İmajına Etkisi  Tez Şeyma Başbuğ 2018Yazar tarafından 15.07.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sosyal Ağlar Ve Eşik Bekçiliğinin Değişen Rolü Tez Soheil Kafiliveyjuyeh 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Rekreaktif Etkinlik Açısından Sağlıklı Yaşam Merkezlerindeki (Spa) Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi: Ankara’Daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Tez Mehmet Değer 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Akılcı İlaç Kullanımında Aile Hekiminin Rolü (Bitlis Örneği) Tez Emrah Salğın 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Hemşirelerin Ergonomik Çalışma Ortamına İlişkin Algıları Ve İş Doyumu Üzerine Etkileri Özel Ve Kamu Hastaneleri Karşılaştırması (Ankara İli Örneği) Tez Özlem Ertürk 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 II.Dünya Savaşı’Nda Türk Hava Kuvvetleri Ve Muhtemel Havasaldırılarına Karşı Alınan Aktif-Pasif Korunma Tedbirleri  Tez Doğan Özer 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Hicri 1102 (1691) Tarihli Surre-I Hümayun Defterlerinin Analizi Tez Ahmet Durak 2018Detay Gör/Tam Metin
 Türk Milliyetçiliğinin Değişimi Ve Siyasal Kimlik Olarak İnşası: Adalet Ve Kalkınma Partisi Tez Aytuğ Mermer 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Filmler Ve Tv Programlarında Ürün Yerleştirme: Bangladeş'teki Tüketici Tutumu Üzerine Bir Çalışma Tez Abdur Rob Razu 2018Detay Gör/Tam Metin
 Örgütsel Çatişma Ve Yönetimi: Kamu Örgütlerinde Bir Araştirma Tez Batuhan Ayan 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Güneydoğu Anadolu Akeramik Neolitik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri Ve Sosyokültürel Yapı Tez Dinçer Günay 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının Dijital Kamu Diplomasisi Uygulamaları: Facebook, Vkontakte Ve Twıtter Örneği Tez Hasan Fürkan Çubukçuoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Azerbaycan Cumhuriyeti Çağdaş Kalkınmasının Özellikleri Tez Nigar Hüseyova 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Gagauzların Menşeî Meselesi Tez Muhammet Emin Özçelik 2018Detay Gör/Tam Metin