Bulunan Kayitlar :16120
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik İnançları Ve Akademik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Tez Şule Duran 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Tez Latif İltar 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Çoklu Zekâ Kuramıyla Türkçe Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Tez Vecihe Yasemin Zorluoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Ölçütler Çerçevesinde Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer İsimli Hikâyesinin Sadeleştirilmesi Tez Melike Erdem İpek 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Görsel Sanatlar Eğitiminde Edebiyat Ürünlerinin Öğrenci Çalışmalarına Etkisi Tez Muhammet İnceağaç 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımının 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Bilimi Ünitesine İlişkin Başarılarına Tutumlarına ve Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi Tez Cüneyt Altan Altay 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Coğrafya öğretmenlerinin YGS ve LYS coğrafya sorularına yönelik görüşleri Tez Hülya Şahin 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sosyal bilim dalında konferans özetlerindeki retorik hareketlerin kültürler-arası karşılaştırılarak incelenmesi. Tez Madina Anvarova 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sporun Menstruasyon Dönemindeki Lise Öğrencilerinin Stres Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi Tez Mine Akkuş 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 İmam Hatip Liselerinde Arapça Okuma Becerisi Çerçevesinde Hata Düzeltme Stratejileri ve Analizi Tez Buket Sarıkaya 2018Detay Gör/Tam Metin
 Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylere Video İle Model Olunarak Sunulan Cinsel İstismardan Korunma Öğretim Programının Etkililiği Tez Ayşenur Arat Odacı 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kaynaştırma Sınıfına Devam Eden İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Sosyal Etkileşim Programının Etkililiğinin İncelenmesi Tez Gökhan Şengün 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Karnesi Ölçümlerinin Veri Madenciliği İle Sınıflandırılması Tez Hande Büşra Eren 2018Detay Gör/Tam Metin
 İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yaratıcı Drama Temelli İzlence Önerisi Tez Ayşegül Köse 2018Detay Gör/Tam Metin
 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapacak Yardımcı Meslek Elemanı Adaylarının Çocukluk Anlayışlarının İncelenmesi Tez Emine Aslanyürek Sezer 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Etik Yaklaşımlarının İncelenmesi Tez Gamze Karakuş 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Coğrafya Derslerinde Harita Kazanımları İle İlgili Tarihi Bir Kaynak: Cihannüma (Kâtip Çelebi) Tez Semih Eker 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Sosyal Bilgiler 4 ve 5. Sınıf Öğretim Programındaki Bazı Kavramlara Yönelik Öğrenci Algılarının İncelenmesi Tez Mustafa Oğuz Bayat 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeline Dayalı Yazma Öğretiminin Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerine, Yazma Başarılarına ve Kaygılarına Etkisi Tez Hasan Basri Kansızoğlu 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Öğretmen Adaylarının Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Tez Şahide Göçük 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.