Bulunan Kayitlar :14164
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Remisyondaki ülseratif kolit hastalarında uykubozukluğunun hastalık aktivasyonu üzerine etkisi Tez Gül Yavuz 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bir ilçede 15 yaş ve üzeri kişilerde depresyon ve anksiyete belirtileri sıklığı ile ilişkili risk etmenleri Tez İrem Medeni 2016Detay Gör/Tam Metin
 Gazi Üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde septik şok yönetiminde sıvı resüsitasyon yaklaşımları Tez Asena Dikyar 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bir tıp fakültesinde çalışan akademik personelin emniyet kemeri kullanma alışkanlığı Tez Alev Duygu Süre Pirhan 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Çocuk ve adolesan lenfomalarının etyopatogenezinde tümör baskılayıcı genlerde dna metilasyonunun rolü Tez İhsan Özdemir 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Hiyaluronik asit enjeksiyonuyla oluşan arteriyel oklüzyonun hiyaluronidaz ve streptokinazla tedavisi Tez Özgür Hürkal 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Künt toraks travması nedeniyle acil servise başvuran hastalarda direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi çekilme endikasyonlarının değerlendirilmesi  Tez Nuri Hakan Yıldırım 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kronik lenfositik lösemi'de BAFF, APRIL, TACI ve BCMA düzeylerinin prognoz üzerine etkisi Tez İlay Berke Menteşe 2016Detay Gör/Tam Metin
 Serebellopontin köşe tümörlerinde radyocerrahi sonrası yanıt değerlendirmede manyetik rezonans görüntüleme uygulamaları  Tez Halil Özer 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Gamma Knife Radyocerrahi Tedavisinin Optik Yolaklar Üzerine Etkisinin Araştırılmasında Magnetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları  Tez Merve Yazol 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Polikistik Over Sendromu’nda Serum Dipeptidil Peptidaz-4 (Dpp-4), Adenozin Deaminaz (Ada) Aktiviteleri ve Oksidatif Stres Belirteçlerinin Değerlendirilmesi Tez Seda Kahraman 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 2000 İle 2013 Yılları Arasında Gazi Üniversitesi Hastanesinde Yatan Ve Total Parenteral Nutrisyon Uygulanan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi  Tez Burcu Bozkurt 2016Detay Gör/Tam Metin
 Tiroidin Folliküler Paterndeki Lezyonları Ve Klasik Tiroid Papiller Karsinomun Ayırıcı Tanısında Sitolojik Özelliklerin Ve Nükleer Yapı Analizlerinin Karşılaştırılması Tez Emel Rodoplu Ünal 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Gazi Üniversitesi öğrencilerinde cep telefonu problemli kullanımı ile akıllı telefon ve internet bağımlılığının değerlendirilmesi  Tez Önder Aydemir 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kilis Devlet Hastanesi’ne Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Kadın Sığınmacıların Ruh Sağlığı Algıları ve Öz Değerlendirmelerinin Saptanması Tez Mehmet Ali Dündar 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kolonoskopide Polip Saptanan Hastaların Retrospektif Analizi Ve Anemi İle İlişkisinin İncelenmesi  Tez İbrahim Ethem Güven 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Paroksismal nokturnal hemoglobinüri şüphesi olan hastalarda PNH klonu sıklığının değerlendirilmesi Tez Suna Bürkük 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Karpal Tünel Sendromu Tanısına Ultrasonografik Olarak Ölçülen Median Sinir Kesitsel Alanının Ulnar Sinir Kesitsel Alanına Oranının Katkısı  Tez Tuğba Aysan Atan 2016Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Mide Kanserinde R0 Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Upa, Upar Ve Pai-1’ İn Prognoz Ve Sağkalım Üzerine Etkisinin Araştırılması  Tez Mahir Nasirov 2016Detay Gör/Tam Metin
 Açıklanamayan infertil hastalarda cinsel ilişkinin ovulasyon indüksiyonu ile intrauterin inseminasyon yapılan hastalarda gebelik oranlarına etkisi Tez Fatma Uzun Batak 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.