Bulunan Kayitlar :16563
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Meslek yüksekokulları tekstil/konfeksiyon programının öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine göre değerlendirilmesi Tez Menekşe Sakarya 2006Detay Gör/Tam Metin
 Gonartrozda Klinik Ve Radyolojik Bulgular İle Sinoviyal Sıvıdaki Adamts5 Proteaz Enzimi Arasındaki İlişki Tez Eralp Erdoğan 2016Detay Gör/Tam Metin
 Hans sitt op. 116 viyola için 15 etüt metodunun kullanımına ilişkin öğretim elemanı görüşleri ve metodun teknik analizi Tez Rıdvan Ak 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Güncel sanat uygulamalarında sitüastyonist hareketin izleri Tez Hikmet Yetim 2018Yazar tarafından 11.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kadın Konukevlerinde Kalan Şiddet Mağduru Kadınların Çocukluk Çağı Travmaları, Spiritüellik Ve Çatışma Yöntemleri Açısından Psikolojik Belirtilerin Değerlendirilmesi Tez Elif Güzide Emirza 2018Detay Gör/Tam Metin
 Adolesan Dişi Sıçanlarda İzotretinoinin Oosit Maturasyonu Üzerine Etkisi Tez Pınar Kaçamak 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Beyin Tümörü Ameliyatı Olan Hastalarda Genel Vücut Banyosunun Ağrı, Anksiyete, Vital Bulgular Ve Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi Tez Nazmiye Uğur 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yenidoğan Yoğun Bakımda Kanguru Bakımı Uygulanan Prematür Bebek Annelerinde Maternal Bağlanma Ve Postpartum Depresyon Tez Burcu Herek 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yetişkin Bireylerde Sezgisel Yeme Ve Yeme Farkındalığının Beslenme Durumu İle İlişkisi Tez Nilüfer Özkan 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Plazma Zonulin Düzeyi İle İnsülin Direnci, Depresyon Ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Tez Elif Çelik 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Melatonin Polikistik Over Sendromuna Bağlı İnfertilitede Yeni Bir Umut Olabilir Mi? Deneysel Bir Çalışma Tez Gökçe Nur Yücel 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 El Bileği Eklemi Propriyosepsiyon Ölçümü İçin Kullanılan Üç Farklı Yöntemin Geçerliğinin Ve Güvenirliğinin Karşılaştırılması Tez Barış Seven 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelerden Elde Ettikleri Faydaların Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi Tez Muhammet Nuh Doğan 2018Detay Gör/Tam Metin
 Kolorektal Kanserli Hastalarda Diyet İnflamasyon İndeksinin İnflamatuar Sitokinler Ve Ağrı Şiddeti Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Tez Gülsüm Deveci 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Hasta Bakıcı Ve Temizlik İşçilerine Bel Ağrısından Korunmaya Yönelik Uygulanan Sağlık Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Tez Elifnur Güneş 2018Detay Gör/Tam Metin
 Futbol Seyircilerinin Etkinlik Kalitesine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi Tez Alperen Halıcı 2018Yazar tarafından 10.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Fruktoz İle İndüklenmiş Deneysel Metabolik Sendrom Modelinde Kersetinin Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi Tez Fazıl Deniz Özer 2018Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Beslenme Durumları, Besin Toleransları, Yaşam Kaliteleri Ve Depresyon Derecelerinin Belirlenmesi Tez Ayşegül Yurtseven 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Beslenme Dostu Okullar Programının Öğrencilerin Besin Seçimi Ve Beslenme Durumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi Tez Hilal Betül Altıntaş 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yetişkin Bireylerde Genel Beslenme Durumu, Diyetin Triptofan Ve Kafein İçeriği İle Depresyon Durumu, Uyku Süresi Ve Kalitesi İlişkisinin Değerlendirilmesi Tez Osman Bozkurt 2018Yazar tarafından 09.01.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır