//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Murat ORHUN

ETRÜSK KÜLTÜRÜ VE ROMA KÜLTÜRÜNE TESİRİ

The Etruscan Culture and its Influence on Roman Culture

Türkçe

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİ ÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ

2008

Tarih, Etrüsk, Kültür, Roma, Tesir History, Etruscan, Culture, Roman, Influence

 

Etrüskler, Eski Çağda Etruria olarak isimlendirilen, günümüzde ise, Toscana, Lazio’nun kuzey bölümü ve Umbria’nın batı şeridi kapsamındaki bölgeye denk gelen Orta İtalya’nın batısındaki yerleşim alanında, MÖ 8. yy. ile MÖ 1. yy. arasında tarih sahnesinde kalmışlardır. Roma tarihinin seyrinin iyi takip edilebilmesi, öncelikle Etrüskler’in yakından tanınmalarına bağlıdır. Çünkü, Etrüskler İtalya’ya kent kültürünü getirdikleri gibi, Roma’dan çok önce burada siyasi egemenlik kurarak, yarımadanın kaderi üzerinde önemli bir rol oynamışlardır. Bilindiği üzere, Batı medeniyetinin temeli Yunan ve Roma kültürleridir. Roma kültürü ise, pek çok kültür unsurunu Etrüskler’e borçludur. “Etrüsk Kültürü ve Roma Kültürüne Tesiri” başlığını taşıyan ve dört bölümden oluşan bu çalışmada, Etrüskler’in kökeni, siyasi tarihi, kültürü ile Etrüsk kültürünün Roma kültürüne tesiri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde, Etrüsk ismi, Etrüskler’in yayıldığı coğrafya alt başlıkları altında, Etrüsk ismi tarihi ve etimolojik olarak değerlendirilmiş ve Etrüskler’in yaşamış oldukları coğrafya olan Etruria ele alınmıştır. Etrüskler’in kökeni meselesi ve siyasi tarihi ise, Etrüskler’in kökeni, Etrüskler’in siyasi tarihi alt başlıkları altında ikinci bölümde ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde, devlet teşkilatı, ordu, ekonomi, sanat ve mimari, din ve inanış, sosyal hayat, dil ve yazı alt başlıkları altında Etrüsk kültürü incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, Etrüsk kültürünün Roma kültürüne tesiri belirlenmiştir.

 

The Etruscans remained on the scene of history between 8th and 1st centuries B.C. in the western part of central Italy where called as the Etruria in Antiqutiy corresponding to the modern Tuscany, together with the northern part of Lazio and including a western strip of Umbria. Tracing the course of Roman history primarily depends upon a close view of the Etruscans. Because the Etruscans had played an important role on fate of the peninsula by establishing political sovereignty in the Italy well before the Rome as well as bringing the Italian urban culture. As is well known, the base of the Western civilization is Greek and Roman cultures. Roman culture, however, owes its great majority of cultural factors to Etruscans. In this study headed as “The Etruscan Culture and its Influence on Roman Culture” consisting of the four parts as to its origins, political history, culture of the Etruscans with influence of the Etruscan culture on Roman culture have been tried to reveal. In the first part, under the subheaddings of the name of Etruscan, the geography of Etruscans’ expansion, the name of Etruscan has been assessed historically and etymologically and the geography of Etruria where the Etruscans lived in has been dealt with. The issue of the Etruscans’ origins and their political history have been revealed in the second part, under the subheaddings of the Etruscans’ origins, the Etruscans’ political history. In the third part, the Etruscan culture has been examined under the subheaddings of state organization, army, economy, art and architecture, religion and belief, social life, language and writing. In the fourth part, influence of the Etruscan culture on Roman culture has been determined.