//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Osman Tuna Gökgöz

Stent İmalatına Yönelik Lazer Torna Tezgahı Tasarımı Ve Üretimi

The Desıgn And Manufacturıng Of Laser Assısted Lathe For Stent Manufacturıng

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Hüseyin Kürşad SEZER

2019

91423 Anahtar Kelimeler : Mekatronik, mikro işleme, kavramsal tasarım, şekillendirme tasarımı, stent, laze

 

Günümüzde insan ölümlerin en yaygın sebeplerinden biri damarlarla ilgili hastalıklardır. Bu çalışmada, damar tıkanıklığı tedavisinde kullanılan stentlerin imalatını gerçekleştirebilecek bir mini torna tezgahı prototipi tasarlanmış ve üretilmiştir. Tasarım ve imalat süreçlerinde düşük maliyetli Ar-Ge yaklaşımı benimsenmiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin daha üst seviyedeki ülkelerin teknik düzeylerine erişebilmeleri için Ar-Ge çalışmalarını gelişmiş ülkelerin yaptığı şeklin dışında, kısıtlı imkanları en iyi şekilde kullanarak, daha düşük maliyetlerle gerçekleştirmeleri zorunludur. Bu amaca yönelik olarak açık kaynak kodlu mikro denetleyici kart (Arduinu Uno) ile kontrol edilen bir mekatronik sistem tasarlanıp imal edilmiştir. Düşük maliyetli Ar-Ge yaklaşımı; akademik çalışmaların oluşturduğu birikimi sanayiye aktararak deneme-yanılma maliyetinin en aza indirilmesini, o alandaki en güncel yayınlardan yararlanarak küresel trendlerin takip edilmesini, sanayi pratikliğinin akademik sorunların aşılmasında hızlı bir çözüm yöntemi olarak kullanılmasını içerir. Bu tez günümüzde gitgide daha çok önem kazanan “maker”lık ve “DIY Do It Yourself / Kendin Yap” hareketinin küresel endüstriyi geri döndürülemez bir biçimde dönüştüreceğini görerek konum almanın da bir örneğini sunmaktadır

 

One of the most common causes of human death is vascular diseases. In this study, the prototype mini-lathe, to produce stent which is used for artery blockage treatment, is designed and manufactured. During the design and manufacturing processes, low-cost R&D approach is preferred. Developing countries, as Turkey, shall adopt more efficient way of R&D to attain the level of developed countries. Developing countries shall use their own limited capabilities and sources in a cost-effective way. The mechatronic system controlled by an open-source micro processor (Arduino Uno) is designed and manufactured. Cost-effective R&D approach contains; transferring academical knowledge to industry, minimizing trial and error cost, following global trends in that research field by following up-to-date publications, and using industrial practicability as a quick problem solver to overcome the academical problems. This thesis presents a sample of positioning by noticing irreversible transformation of global industry by “maker” and “DIY / Do It Yourself” culture getting more and more important