//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Marwa Abdalmutaal Yousif

Enerji Etkin İklimlendirme: Yerel Çözümleri Hesaplamalı Teknolojilerle Yeniden Değerlendirmek

Energy Effıcıent Clımatısatıon: Revısıtıng Local Solutıons Through Computatıonal Technologıes

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

2019

Sıcak kuru iklim, Enerji verimliliği, Termal konfor, Simülasyon Pasif soğutma teknikleri, Sudan

 

Sudan'da yaşayanlar, 7 aydan fazla süren kurak bir mevsimde yüksek dış ortam sıcaklığı nedeniyle iç mekan iklim koşullarında büyüyen bir sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. En yoğun gün sıcaklığı, yazın kuru mevsiminde ve düşük iç hava akımında 50 oC kadar çıkabilmektedir. Kullanıcıların termal konforunu sağlamak için, klimaların aşırı enerji kullanımına ihtiyaç vardır. Sudan'daki ekonomik durum ve güç kaynağının istikrarsızlığı göz önüne alındığında, enerji tüketimini en aza indirecek sürdürülebilir çevrelerin ve dolayısıyla çevreye zararlı sera etkilerinin araştırılması önemlidir. Bu çalışmada, iç ortam sıcaklığını optimize etmek için enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Sudan'ın iklim bölgesine uygun pasif tasarım stratejilerinin bulunduğu hipoteziyle bir araştırma yürütülmüştür. Yerel mimaride tasarım çözümü arayan geleneksel yaklaşımlar çalışmanın tetikleyicisi olmuştur. Bu nedenle, literatür ve saha analizlerinden elde edilen verilerin elde edilmesinin ardından, evin doğal havalandırma ve soğutma özelliklerini tasarlamak ve simüle etmek amacıyla hesaplamalı teknolojilere başvurulmuştur. Bu amaçla, Hartum'daki geleneksel mimari yaklaşımı ilk olarak mahalle ve bina ölçeklerinde incelenmiş, pasif soğutma teknikleri araştırılmış, iklim bölgesi için uygun yöntemler belirlenmiş ve DesignBuilder simülasyon programı yardımıyla uygun stratejiler geliştirilmiş ve test edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen verilere göre en yüksek soğutma yükünün gerçekleştiği Temmuz ayında toplam soğutma yükünü 140.96 kW/h ile yaklaşık 70.04 kW/h arasında önemli ölçüde azaldığı ve %48 oranında düşürüldüğü saptanmıştır. Geleneksel tekniklerin, Sudan'da inşa edilen modern evler için yenilikçi pasif havalandırma ve soğutma stratejileri için potansiyel sağlayacağı düşünülmektedir

 

People in Sudan are facing a growing problem with indoor thermal comfort conditions because of high outdoor temperature during the dry season that lasts for almost more than 7 months. The peak day temperature can reach up to 50 oC in dry summer in the presence of low indoor airspeed. In order to achieve the thermal comfort of occupants in such harsh climatic conditions, excessive energy use for air-conditioning systems is needed. Moreover, considering the economic situation and instability of power supply in Sudan, it is important to quest sustainable solutions that could minimize energy consumption and thus harmful greenhouse effects on the environment. In this study, it is argued that passive design strategies fitting Sudan's climatic zone could be applied to reduce energy consumption for optimizing the indoor temperature. Therefore, the traditional adaptation methods in the local architecture were the trigger of the study. Based on literature review and on-site analysis, the main objective for this study is to the enforcement of passive cooling techniques across promoting interior thermal comfort to minimize energy consumption in houses in Khartoum city. Also, the study attempts to comprehend the climatic design solutions in vernacular architecture. Energy simulation process established on a comparative dynamic interpretation measured and modelled by DesignBuilder software used to examine the scope of minimizing cooling load after applying the passive cooling techniques. The passive cooling mechanisms had the most effectiveness, minimizing the cooling load from 140.96 kW/h to 70.4 kW/h in July during the peak loading which is 48% of total cooling load. It is stated that traditional techniques are capable of providing great potentials for innovative passive ventilating and cooling strategies for modern houses in Sudan.