//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Tevfik Atıcı

Yarı Otomatik Otopark Sistemi

Semı Automatıc Parkıng Lot System

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Müzeyyen SARITAŞ

2019

Yarı Otomatik Otopark, Ultrasonik Sensör, Kablosuz Haberleşme

 

Günümüzde park alanının yönetilmesi ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla uygun park alanı tespiti, otomatik park ücreti hesaplaması, park alanı durumu ve müşteriye park alanı bilgisinin elektronik posta ile gönderilmesi için kullanılabilen verimli, güvenli ve akıllı otopark sistemineacil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişten günümüze akıllı otopark sistemleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir; ihtiyaç ve gereksinimlere göre hala talep görmektedir. Aracı giriş kapısından otomatik olarak alıp park eden ve kullanıcının aracı almak istediğinde otomatik olarak çıkış kapısına getiren sistemler akıllı park etme sistemleridir. Bu çalışmada; kablosuz sensörler ve ultrasonik sensörler kullanarak küçük ve orta ölçekli, kullanıcı ve operatör gerektiren ve otomatik ödeme sistemi içermeyen yarı otomatik otopark sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Otomatik banka ödeme sistemi eklenirse otomatik bir sisteme dönüştürülebilir. Tasarlanan sistem park alanlarındaki araç giriş ve çıkış kontrol sistemine, yetkisiz araç giriş engelleme ve otomatik park ücreti hesaplama özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisinde dahi veri kaybı olmadan sistem araç giriş ve çıkış takibini ve müşteriye park alan bilgisini elektronik posta ile gönderme özelliğinesahiptir. Bu çalışmada yarı otomatik otopark sistemi; Arduino Uno, ultrasonik sensör, kablosuz haberleşme için RF433 MHz kablosuz haberleşme alıcı/verici modülü, araç yeri tepiti için RFID modülü ve servo motor kullanarak gerçek zamanlı veri kaydı sağlamaktadır. Sistem 45 araçlık giriş ve çıkış otopark işlemlerini destekleyen bir yazılıma sahiptir. Ancak sistemde üç otopark alanı içinsistem gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sistemin yazılımında, park alanı bilgisi değiştirilerek45 araçlık otopark sistemi desteklenebilir. Yarı otomatik otopark sistemini, daha büyük ölçekli gerçek ve modern bir otopark sistemine dönüştürmek için daha uzun menzilli kablosuz haberleşmealıcı/verici modüllerinin ve güçlü servo motorların kullanılması ve sistemin otomatik banka ödeme sistemi ile haberleşir duruma getirilmesi gerekmektedir.

 

There is an urgent need for an intelligent, efficient and reliable parking system which can be used for detecting available parking slots, automatic parking fee calculation, submission of parking slot and providing parking information for each customer by mail to avoid wasting time for and theproper management of the parking facility. Studies related to smart parking system have been conducted from the past and still demand according to need and requirements. Systems that automatically receive and park the vehicle from the entrance door and automatically bring it to theexit of the autopark when the user wants to get it are called intelligent parking systems. In thiswork, a semi-automatic parking lot system requiring user and operator without an automaticpayment system has been designed and realized by using wireless sensors and ultrasonic sensors. If an automatic payment system is added, the system itself can be converted into an automaticautopark system. This research aims to develop design and implement a smart parking system with ultrasonic and wireless sensors. Small and medium size semiautomatic parking lot system is designed and realized. This system is defined as semiautomatic due to lack of automatic bank payment system. If an automatic payment system is added to system, designed system can be converted to fully automatic autopark system. The designed system has control system for the entrance/exit of the vehicles, blocking unauthorized vehicle entrance and automatic parking fee calculation. When a voltage interruption is occurs, the designed system can control the entrance/exit of the vehicles without data loss and providing parking information to the customer using e-mail. In this thesis, semiautomatic parking lot system provides real-time data recording using Arduino Uno microcontroller, RFID card reader, RF433 MHz receiver and transmitter modules for wireless communication, RFID modüle for vehicle area detection, ultrasonic sensör, and a servomotor. The system utilizes C# program that provide control of the entrance and exit of the vehicles for the parking lot with 45 slots.However, the system is realized for three parking slots. If parking slot information is modified in Arduino Uno program, the system can be realized for 45 parking slots. For modern and big parking lot systems, wireless communication receiver/transmitter modules and powerful servo motors should be used and system should be commicating with the banking database. Parking lot system with 45 slots can be supported by changing parking area information in the codes of the realized circuits . In order to convert the semi-automatic parking system to a large scale, real and modern parking lot system, it is necessary to use longer-range wireless communication transceiver modules and powerful servo motors and communicate with an automatic bank payment system.