//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Latife Özyurt

Dual Uzayda Striksiyon Scroll’Lu Regle Yüzeyler

Ruled Surfaces Wıth Strıctıon Scroll In Dual Space

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

2019

Dual uzay, regle yüzey, striksiyon scroll’lu regle yüzey

 

Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır.Giriş kısmında çalışmamızın amacı ve konuya yönelik araştırmalarımıza yer verildi. İkinci bölümde çalışmamızın temelini oluşturan regle yüzeyler tanımlanmış ve regle yüzeylere ait bilgilere yer verildi. Üçüncü bölümde dual uzay ile ilgili bazı kavramlar tanıtılmıştır. Dördüncü bölüm tezimizin orijinal kısmıdır. Bu bölümde dual uzayda striksiyon scroll’lu regle yüzeyler tanımlanıp ve bu yüzeylere ait dağılma parametreleri, açılım açıları, açılım uzunlukları hesaplandı. Beşinci bölümde de çalışma sonucu elde edilen bilgiler özetlenmiştir.

 

This thesis consists of five chapters. The first chapter is devoted to the introduction. In the introduction, it is stated the aim of the study. In the second chapter, the ruled surfaces which form the basis of the study are defined and information about the ruled surfaces is given. In the third chapter, some concepts related to dual space are introduced. The fourth chapter is the original part of the thesis.In this chapter, ruled surfaces with striction scroll are defined in dual space, and distribution parameters, apex angels, apex segments of these surfaces are calculated. In chapter five, the results of the study are summarized.