//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Tuğba Öztürk

Soğuk Asfalt Yama Katkılarının Bitümlü Karışımların Performansına Etkisinin Araştırılması

The Effects Of Cold Asphalt Patch Addıtıves On The Performance Of Bıtumınous Mıxtures

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK

2019

Soğuk asfalt yama katkısı, bozulma, bitüm, agrega, çukur, asfalt kaplama tabakası

 

Asfalt kaplama tabakalarında kullanılan malzemelerin seçimi, yol yapım ve kullanımını yani servis kabiliyetini önemli oranda etkilemektedir. Yapım teknikleri ve malzeme özelliklerinde sağlanan gelişmelere rağmen artan taşıt sayısı çevresel etkiler nedeniyle karayollarında yapısal ve yapısal olmayan bozulmalar örneğin lokal oturma, çukurlar oluşabilmektedir. Esnek üst yapı tabakalarında meydana gelen bozulmalar ve bu bozulmaların hızlı bir şekilde onarımını yaparak trafiğe açma isteği, bazı bölgelerde bitümlü sıcak karışım uygulama sürelerinin kısa olması nedeniyle soğuk asfalt yama katkılarının kullanımı günümüzde artmaktadır. Ülkemizdeki asfalt tabakalarında kullanılan soğuk asfalt yama katkılarının üretici firmaların ürünle birlikte verdiği katalog/spesifikasyon bilgilerinin dışında ürün bileşimi ve özellikleri ile ilgili belirli bir standart bulunmamaktadır. Bu çalışmada, bitümlü asfalt kaplamalarında yama amaçlı kullanılan soğuk asfalt yama karışımlarının bileşenlerinin ve fiziksel özelliklerinin (bitüm, agrega, katkı özellikleri vb.) tanımlanması, sınıflandırılması, performans ölçümlerinin yapılması amaçlanmaktadır

 

Selection of materials used in asphalt pavement layers significantly affect road construction and usage, such as service capability. Despite advances in construction techniques and material properties, on the occasion of increasing number of vehicles and environmental impacts, structural and non-structural deformations on highways can occur, e.g local collapses and pits. Nowadays, the deterioration of the superstructure layers and the desire to quickly repair this traffic increase cold asphalt patch additives because of hot mix asphalt application time is less in some areas. Cold asphalt patch additives used in asphalt layers in our country, there is no specific standard for product composition and properties except for the catalog/specification information given by the manufacturers. In this study, it is intended to define, performance measurement and classify of cold asphalt patch mixtures components and physical properties (such as bitumen, aggragate, additives properties) that is used as a patch for bitumen asphalt pavement.