//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Mehtap Ülker

Mobil Parmak İzi Tanıma Sistemi

Mobıle Fıngerprınt Identıfıcatıon System

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

2019

Biyometri, parmak izi iyileştirme, mobil parmak izi, temassız yöntemler

 

Günümüzde parmak izi tanıma sistemleri güvenlik gereksinimine ihtiyaç duyulan birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin performansı, parmak izi kalitesine bağlı olup parmak izi kalitesi de parmağın yaralanması, kesik, nemli ya da kuru olması gibi pek çok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle literatürdeki çalışmalarda, parmak izini iyileştirmek için yeni yaklaşımlar önerilmiş ve özellikle son yıllarda mobil cihazlar bu konuda dikkat çekmiştir. Mobil cihaz ve ortamlara olan ilgi, yüksek kalitede fotoğraf çekilmesi, mobilite ve başka ortam ve cihazlarla kolay bağlantı sebebiyle artmıştır. Daha spesifik olarak, cihazların biyometrik görüntü çekimi için tasarlanması ve kullanılması yeni fikir ve düşüncelerin de bu alana uygulanması fikrini desteklemektedir. Tez kapsamında, mobil cihaz ile parmak izi görüntü çekiminde karşılaşılan temel problemler belirlenmiş olup bu problemleri çözmek için bir prototip tasarlanmış ve yeni bir mobil parmak izi tanıma sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemin performansı, tez kapsamında iki farklı alım yöntemi ile toplanmış parmak izleriyle ve FVC 2004 veri setindeki parmak izlerle test edilmiştir. Geliştirilen mobil parmak izi tanıma sisteminin %96.15 ile parmak izlerini tanımladığı görülmüştür. Bilim

 

Nowadays, fingerprint recognition systems are widely used in many areas where security requirements are needed. The performance of the systems depends on fingerprint quality, and the factors such as injury, cut, to be wet or dry of finger and variability of ambient conditions. Because of that new approaches have been suggested to enhance fingerprint images in the literature and especially in recent years, mobile devices have attracted attention in this regard. The interest in having mobile devices and environments has increased due to taking high-quality photos, mobility or easy connection to other media and devices. More specifically, to be designed and used of devices for biometric image acquisition supports the idea of applying this field to new ideas and thoughts. Within the scope of the thesis, the basic problems encountered in capturing fingerprint images with mobile devices were initially determined and a prototype was designed to solve and handle these problems and a new mobile fingerprint recognition system was designed and the performance of the system was finally tested with the fingerprints collected with two different reception methods within the scope of the thesis and FVC 2004 dataset. The result of the developed mobile fingerprint recognition system was shown that the recognition was achieved with 96.15% accuracy