//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Onur Can Bodur

Alzheimer Hastalığının Teşhisi İçin Asetilkolin Biyosensörünün Hazırlanması

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatma ARSLAN

2019

Biyosensörler, karbon noktalar, asetilkolin, asetilkolinesteraz, kolin, kolin oksidaz

 

Asetilkolin, sinir ve kasların kesişme noktalarında, iç organların motor sistemlerinin lenf düğümlerinde ve merkezi sinir sisteminin çeşitli yerlerinde bulunan bir nörotransmiterdir.Beyindeki asetilkolinin azalması, Alzheimer hastalığına neden olur. Bu nedenle bu hastalıkiçin önemli bir ajandır. Bu çalışmada, asetilkolin miktarının belirlenmesi için karbon nano Dot-(3-Aminopropil) trietoksisilan (CDs-APTES)modifiye edilmiş karbon pastaelektrot ileasetilkolin esterazvekolin oksidaziçeren bir enzimatik biyosensör sistemi hazırlanmıştır. Bu amaçla; asetilkolin esterazvekolin oksidazenzimleri, glutaraldehit ileçaprazbağlanarak modifiyekarbon pasta elektrodu üzerine immobilize edildi.Asetilkolinin tayini, enzimatik olarak üretilen H202'nin 0,4 V'daAg/AgCl'ye karşı oksidasyonu ile gerçekleştirildi.Hazırlanan biyosensörün asetilkolin cevabına, sıcaklık, pHvesubstrat derişiminin etkisi incelendi. Ayrıca optimum CDs-APTESmiktarı,biyosensörün doğrusal çalışma aralığı vegirişim etkisi de incelenmiştir.

 

Acetylcholine is a neurotransmitter which is located at the intersections of the nerve and muscles in the lymph nodes of the internal organs motor systems and in various parts of the central nervous system. Decrease of acetylcholine in brain causes Alzheimer‘s disease. That is why it is an important agent for this disease. In this study, a bienzymatic biosensor system with acetylcholine esterase and choline oxidase was prepared with carbon paste electrode modified with carbon nano Dot-(3-Aminopropyl) triethoxysilane (CDs-APTES) for determination of the amount of acetylcholine. Acetylcholine esterase and choline oxidase enzymes were immobilized onto modified carbon paste electrode by cross-linking with glutaraldehyde. Determination of acetylcholine was carried out by the oxidation of enzymatically produced H2O2 at 0.4 V vs. Ag/AgCl. The effect of temperature, pH and substrate concentration on the acetylcholine response of the prepared biosensor was investigated. In addition, the optimum CDs-APTES amount, the linear operating range of the biosensor and the interference effect were also investigated.