//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Şermin Demirtaş

Eskişehir İlindeki Huzurevlerinin Ve Yakın Çevrelerinin Ulaşılabilirlikle İlgili Türk Standartları Bağlamında İncelenmesi

The Investıgatıon Of Nursıng Houses And Theır Envıronments In Eskişehir Wıth Regard To Turkısh Standards Related Wıth Accessıbılıty

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Can GÜNGÖR

2019

Engellilik, yaşlılık, huzurevi, ulaşılabilirlik

 

Günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde yaşlı ve engelli oranı giderek artmaktadır. Yaşlanma sürecinde bireylerde, fizyolojik, zihinsel ve psikolojik işlevlerde gerilemeler meydana gelmekte, çevresel etkenlere uyum sağlama yetenekleri azalmaktadır. Toplumumuzda daha önceki geleneksel aile yapısı, yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Dolayısıyla, tek başına yaşayan yaşlılar için huzurevleri, barınma ve yaşamsal ihtiyaçların sağlandığı bir seçenek olmuştur. Bireylerin hak ve özgürlüklerini, günlük faaliyetlerini kolayca yerine getirmeleri açısından, ulaşılabilirlik ilkelerinin uygulandığı çevre ve mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşlı ve engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşların başında gelen huzurevleri, barınma imkânı sunması ve öncelikli olarak ulaşılabilirliğinin sağlanması gereken mekanlar arasında olması nedeniyle araştırma konusu olarak seçilmiştir. Yaşlı nüfus oranının, Türkiye geneli yaşlı nüfus oranına göre fazla olan, Ulaşılabilirlik ilkelerine önem veren şehirlerden biri olan Eskişehir’de, T.C.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı olan üç huzurevi seçilmiş, bu huzurevleri ulaşılabilirlik standartları açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda var olan durum saptanmış, ulaşabilirlik değerleri belirlenmiş, eksiklikler tespit edilmiş ve bu huzurevlerinde yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam standartlarını arttıracak çözüm önerileri sunulmuştur.

 

Today, the rate of elderly and disabled people is increasing all over the world and our country. In the aging process, regression become at physiological, mental and psychological functions in the individuals, and their ability to adapt to environmental factors decrease. In our society, the traditional family structure has left its place to the core family. Thus, nursing homes for the elderly living alone have been an option where accommodation and vital needs is provided. In terms of the rights and freedoms of individuals and their daily activities, environment and spaces where accessibility principles are applied, are needed. Nursing homes have been selected as research topic because of the offering sheltering opportunity of nursing homes which comes at the head of the institutions and organizations serving the elderly and the disabled and being among the places where their accessibility should be provided. Proportion of the elderly population, which is higher than the general elderly population ratio of Turkey, Eskisehir, one of the cities attaches importance to the principles of accessibility, three nursing homes affiliated to the Ministry of Family, Work and Social Services of the Eskisehir Family, Work and Social Services Provincial Directorate were selected and these nursing homes have been investigated in terms of accessibility standards. At the end of the research, the present situation was determined, the deficiencies were established, and the solution proposal which will increase the living standards of elderly and disabled people living in these nursing homes were presented