//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Mehmet İsmailk Sarı

Tersine Mühendislik Yaklaşımı İle Antibakteriyel, Antimikrobiyal Ortez Tasarımı Ve İmalatı

Desıgn And Manufacturıng Of Antıbacterıal, Antımıcrobıal Orthosıs Wıth Reverse Engıneerıng Approach

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ

2019

Ortez, Antibakteriyel, Antimikrobiyal, Tersine Mühendislik, Hızlı Prototipleme

 

Hali hazırda kullanılan statik üst ekstremite ortezlerinin (temel opponens splinti, uzun opponens splinti, başparmak spica splinti, el istirahat splinti, bilek splintleri vb.) ciltte zedelenme, kontraktürler, enfeksiyon vb. komplikasyonları bulunmaktadır. Birleşik koruma, dinlenme ve ağrı kesici amaçla kullanılan bu ortezlerin kullanıldığı bölgede terleme yaşanmakta ve bu terleme kötü kokulara, enfeksiyona, bakteri ve mikrop oluşumuna sebebiyet vermektedir. Ayrıca kullanılan ortezler tasarımlarından dolayı oldukça hantal, hacimli ve su ile teması kısıtlamaktadırlar. Bu çalışma ile daha hafif, görünüm olarak daha zarif, kullanıcının su ile temasını kısıtlamayan, terlemeye neden olmayan, bakteri ve mikrop oluşumunun yaşanmadığı statik üst ekstremite ortezlerinin tasarımı ve 3B yazıcı vasıtasıyla üretimi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında uygun pozisyonda hastalarıın deformiteli uzvunun 3B tarayıcı ile taraması yapılmıştır. Taramaya dayalı olarak bilgisayar yazılımı ile 3B model tasarımı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 3B model antibakteriyel ve antimikrobiyal baskı malzemesi kullanılarak 3B yazıcı ile imal edilmiştir. Bunun sonucunda her hastaya özel hafif, zarif, su ile temas edebilen, terlemeyen, koku yapmayan, bakteri ve mikrop oluşumunun yaşanmadığı, rahat ve konforlu ortezler elde edilmiştir

 

Currently available static upper extremity orthoses (basic opponens splints, long opponens splints, thumb spica splints, hand rest splints, wrist splints, etc.) have complications such as skin damage, contractures, infection. There are perspiration in the area where these orthoses are used, which are used for combined protection, resting and pain relief purposes, and this perspiration causes bad odors, infection, bacteria and microbes. In addition, the orthoses used are rather cumbersome due to their design and restrict contact with water. The aim of this study is to design lighter, more elegant, can contact with water, non-perspiration, antibacterial and antimicrobial static upper extremity orthoses. Within the scope of the study, a 3D scanner will be used to scan the deformity of the patients in the appropriate position. 3D model design will be done by computer software based on scanning. The 3D model obtained will be produced with 3D printer using antibacterial and antimicrobial printing material. As a result, comfortable and comfortable orthoses will be obtained for each patient, which is light, elegant, can come into contact with water, not sweaty, odor-free, bacteria and microbes.