//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Mustafa Turan

Betonarme Ardgermeli Köprü Üzerine Bir Çalışma

A Study On Post Tensıoned Concrete Brıdge

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEGİMGİL

2019

Ardgerme, köprü, betonarme, FEM

 

Ardgermeli beton tekniği, son yıllarda, birçok alanda ihtiyaç duyulan bir yapı sistemi çözümü haline gelmektedir. Daha uzun açıklıkları, daha makul kesit geometrileri ile geçebilmeye olanak sağlayan ardgerme teknolojisi, köprü üst yapı sistemleri için son derece uygun seçim haline gelmektedir. Betonun sahip olduğu yüksek basınç mukavemetini ön plana çıkartarak, çelik donatı ve çelik halatlar yardımıyla betonun çekme gerilmeleri dayanımı zaafını kapatmayı amaçlar. Bu çalışmada, farklı hesap açıklıklarına sahip köprü üstyapıları, sonlu elemanlar yöntemi metodu kullanan bilgisayar yazılımı ile modellenmiştir. Üstyapı tasarımlarına; daimi yükler, geçici yükler ve zamana bağlı yükler uygulanmıştır. Kesit gerilmelerini dengelemek amacıyla, öngerme halatları analiz modellerine yerleştirilmiştir. Yapılan çok adımlı analizler neticesinde tasarıma etki eden ana konular belirlenmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. Konvansiyonel yapı sistemleri çözümlerine kıyasla, ardgermeli yapı tasarımını etkileyen çok sayıda parametre olduğu tespit edilmiştir. Halat tipi, halat adeti, halat yerleşimleri, inşaat yapım aşamaları ve modelleme sistemi gibi esas konular çerçevesinde kıyaslamalar yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılması muhtemel birçok tasarım alternatifi arasından “en iyi” tasarıma yönlendirme konusunda tasarımcıya el feneri olması amaçlanmıştır. “En iyi” tasarım başlığı altında yatan ana husus ise, en güvenli tasarımı en ekonomik koşullarda elde etme yeteneği olarak belirlenmiştir

 

In recent years, post-tensioned concrete technology has become a widely used structure type in many fields. Post tensioning system enables us to design longer spans with more reasonable section geometries. Post tensioning system aims to use the high compressive strength of concrete and helps to resist on tension stresses with tendons and reinforcements. The aim of this paper is to study on finite element analysis of two-span post-tensioned concrete bridge decks with different span lengths. Permanent, transient and time-dependent loading types were considered. To balance the deck section stresses, prestressing tendons were used. By doing multi-step analysis, the main topics affecting the design were studied. Numerous issues were identified that influence the design of the structure compared to conventional superstructure systems. Tendon type and quantity, tendon layout, construction stage issues and deciding modeling system were the main factors detected. To conclude, this paper was intended to be a flashlight in direction of the “best design” among many possible designs. The main point under “the best design” title is the ability to obtain the safest design under the most economic conditions