//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Keziban Avcu

Kompleks SasakAn ManFoldlar

Complex Sasakıan Manıfolds

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aysel TURGUT VANLI

2019

Kompleks Sasakian manifold, e§rilik tensörleri, simetri ko³ullar , Ricci soliton.

 

Bu tez çal³masnda kompleks Sasakian manifoldlarn geometrisi çal³ld. Bir kompleks Sasakian manifoldun tanm verilerek e§rilik özellikleri incelendi. Konformal, konsörklr, projektif ve konharmonik e§rilik tensörlerinin düz olma ³art ele alnd. Bu tensörlerin en genel hali olan B-tensörü için düz olma durumlar incelendi. Ayrca kompleks Sasakian manifoldlarda R(U;X)P = 0, R(V;X)P = 0, R(U;X)Z = 0, R(V;X)Z = 0, R(U;X)K = 0, R(V;X)K = 0, (U;X)R = 0, (V;X)R = 0 ³artlarn sa§layan Ricci solitonlar ara³trld. Bilim Kodu : 20402 Anahtar Kelimeler : Kompleks Sasakian manifold, e§rilik tensörleri, simetri ko³ullar , Ricci soliton. Sayfa Adedi

 

In this thesis, the geometry of the complex Sasakian manifolds was studied. The curvature properties of a complex Sasakian manifold were given. The necessity of being at, conformal, concircular, projective and conharmonic curvature tensors were discussed. For the B-tensor, which is the most common form of these tensors, the atness requirement was examined. Also Ricci solitons complex Sasakian manifolds satisfying R(U;X)P = 0, R(V;X)P = 0, R(U;X)Z = 0, R(V;X)Z = 0, R(U;X)K = 0, R(V;X)K = 0, (U;X)R = 0, (V;X)R = 0 were investigated where R; ;P;Z and K are curvature, Ricci, projective, concircular and conharmonic tensor. Science Code : 20402 Key Words : Complex Sasakian manifold, curvature tensors, symmetry conditions, Ricci solition. Page Number