//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Özgül Güler Bülbül

Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin ve yazmada düşük performans gösteren akranlarının öykü yazma becerilerinde "seç + düzenle + yaz ve oku - düzelt + paylaş - düzelt" stratejisinin etkililiği

Effectiveness of "pick + organize + write and read - edit + share - edit" strategy on story writing of children with intellectual disability and their peers underperforming in writing

Türkçe

Doktora

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim Anabilim Dalı

PROF. DR. EMİNE RÜYA ÖZMEN

2016

Yazılı ifade,Öykü Yazma,Strateji Öğretimi,kendini düzenleme stratejilerini geliştirme,zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler,denekler arası,çoklu yoklama eseri

 

Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin ve yazmada düşük performans gösteren akranlarının öykü yazma becerilerinde seç+düzenle+yaz ve oku-düzelt+paylaş-düzelt stratejisinin etkililiğini belirlemektir. Araştırmada, denekler arası çoklu yoklama deseni kullanılmıştır. Araştırmaya kaynaştırma ortamına devam eden hafif derecede zihinsel yetersizlikten etkilenmiş üç öğrenci ve bu öğrencilerin sınıflarında bulunan, yazmada düşük performans gösteren 65 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Kendini Düzenleme Stratejilerini Geliştirme modeline göre bir öykü yazma stratejisi olan seç+düzenle+yaz ve oku-düzelt+paylaş-düzelt geliştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, öykü ögeleri puanlama anahtarı, bütüncül değerlendirme, öykü yazma öz yeterlilik ölçeği, sosyal geçerlilik formu, Word kelime işlemcisi, kronometre ve kamera kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, hem zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin hem de yazmada düşük performans gösteren akranlarının yazdıkları öykülerin uzunlukları, kaliteleri ve ögeleri başlama düzeyine göre gelişmiştir. Öğrenciler öğretim sonu kazanımlarını öğretim bittikten 3-19 hafta sonra yapılan izleme oturumlarında da sürdürmüşlerdir. Ayrıca planlama ve toplam yazma süreleri başlama düzeyine göre uzamış ve bu artışları izleme oturumlarında da sürdürmüşlerdir. Bunun yanı sıra öğrenciler elde ettikleri kazanımları anı yazmaya da genellemişlerdir. Öğrencilerin başlama düzeyine göre yazdıkları anıların ögeleri, kalitesi gelişmiş ve uzunlukları artmış ve bu artışı izleme oturumlarında da sürdürmüşlerdir. Araştırmanın öğretim aşamaları sonunda öğrenciler, uygulanan stratejiye ve öğretime dair olumlu görüş bildirmişlerdir.

 

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of "pick + organize + write and read-edit + share-edit" strategy on story writing of students with intellectual disability and their peers underperforming in writing. The study was implemented by using multiple probe design across subjects. Three students with mild intellectual disability who are attending inclusive program and 65 of their peers who are in the same classes with them and who are underperforming in writing had participated in this research. Pick + organize + write and read-edit + share-edit strategy, which is a story writing strategy in accordance with Self-Regulated Strategy Development model, was developed by the researcher and her supervisor. Story elements scoring key, holistic quality scale, story writing self-efficacy scale, social validity form, Word processor were used to collect the data. The study results show that stories written by students with intellectual disability and by their peers underperforming were developed in terms of length, quality and story elements compared to baseline. Students maintained these improvements during the monitoring sessions conducted 3-19 weeks after the instruction was over. Planning and total writing times were also increased and these increases were also maintained throughout the monitoring sessions. In addition to these results, students generalized their improvements to personal narrative. Compared to baseline, the elements, quality and lengths of the narrative story written by the students were improved and these improvements were maintained. Students presented positive opinions regarding the implemented strategy and instruction after instruction sessions of this study.