//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Namık Kemal Karasu

Eğitsel Bir Bilgisayar Modeli İçin Yeni Bir Simülasyon Sistemi

A New Sımulatıon System For An Educatıonal Computer Model

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Bilişim Enstitüsü Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Doğan ÇALIKOĞLU

2012

Donanım simülatörü, donanım tasarımı, kayıtlık aktarım dili, yığıt, birleştirici, nesne yönelimli tasarım

 

Bu çalışmada, BB/3 (Bizim Bilgisayar 3) isimli eğitsel bir bilgisayar modeli için yeni bir yaklaşımla yeni simülasyon sistemi geliştirilmiştir. Simülasyon sisteminin temel özelliği alışılagelmiş izlence yazım ve hata ayıklama araçlarında olduğu gibi simgesel dilde yazılmış bir izlencenin yürütülerek donanım üzerindeki etkilerinin sergilenişinin yanı sıra daha alt düzeyde bilgisayar donanımını oluşturan sayısal devrelerce gerçekleştirilen işlemleri de simüle ederek ayrıntılı bir biçimde sergileyebilmesidir. Bu sayede yazılım ve donanım arasında ki ilişki bütün detayları ile ortaya konulabilmektedir. Yeni simülasyon sisteminde yazılımın donanım üzerindeki etkilerinin daha etkin bir biçimde izlenebilmesi için, simülasyon ekranında değişime uğrayan donanım birimleri vurgulanmakta, aynı zaman da önceki durumları da görüntülenebilmektedir. Simgesel dilde izlence yazabilmek ve hafıza muhtevasının izlenişi ve düzenlenişi için de yeni bileşenler geliştirilmiştir. Sadece belirli hafıza hücrelerinin izlenebilmesi için simülatöre gözetleyiciler eklenmiştir. Simülasyon sistemi tümüyle nesneye yönelimli programlama ilkelerine bağlı kalınarak geliştirilmiştir. Donanım birimlerini simüle eden nesneler arabirimden soyutlanarak tasarlanmıştır. Bu sayede esas simülatörü oluşturan yazılımın farklı kullanıcı arabirimlerinlerince de kullanımı mümkün kılınmıştır. Simülasyon sistemi Windows işletim sistemi için Delphi XE tümleşik geliştirme ortamında, Delphi dilinde geliştirilmiştir.

 

In this study, a new simulation system has been developed for an educational computer which is called BB3 (Bizim Bilgisayar 3). The major features of the simulation system is just like the known program writing and debugging tools, by means of which can write a program in assembly language, run and watch hardware status changes and also can watch the operations made by digital circuits that forms whole hardware in details. Thus, a correspondence can be revealed between the hardware and software in all details. The new simulation system lets us see the effects of software over hardware more effectively by showing the changes on hardvare components with their previous status. The two new components had been developed for writing programs in assembly language and monitoring and editing the contents of memory. The Watches feature had been implemented to monitor the changes on certain memory cells. The whole simulation system has been developed under the object oriented programming paradigms. The objects that are responsible for simulating the hardware have been designed like an abstracted system. Thus, the major parts that consist the simulator can be used by different user interfaces and when a change is made on it, that can couse the interface to reflect that change. The simulation system had been developed in Delphi language with Delphi XE integrated development environment and it is compatible with Windows operation system.