//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Şafak Hunutlu

Hidroelektrik Santrallerin Süreç Optimizasyonu

Process Optimization Of Hydroelectric Power Plants

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sungur TEZCAN

2019

Hidroelektrik, HES, Otomasyon, Kontrol, Enerji, İletim, Dağıtım, İşletme

 

Çalışmamızın ana amacı hidroelektrik santrallerin kamu yararına sunulmasında; oldukça geniş ve uzun bir süreç olan ön fizibilite (inşaat öncesi), inşaat dönemi ve inşaat sonrası (işletme) dönemine yönelik temel taşlarının ekonomik etkenleri ile birlikte irdelenerek bu süreci optimize etmektir. Bu bağlamda süreç ve performans analizi çalışmaları simülasyonlar ile desteklenerek tesislerin kurulumu için inşaat öncesi ve sonrası dönemdeki zaruri çalışmaların önceden kestirilecek ve bu sayede zaman ve maliyet unsurları minimize edilecektir. Yapılacak düzenli planlama sayesinde süreci etkileyecek hatalı imalatlar ve buna bağlı oluşacak zararların önüne geçilecektir. Çalışmamızda irdelediğimiz unsurlar sayesinde; bu tip tesislerin kamu yararına sunulma süreci; daha sade, daha ekonomik ve daha kısa olacak ve bu alanda yapılacak yatırımlar için yol gösterici niteliğinde olacaktır.

 

This research presents electrical engineering process of Hydroelectric Power Plant (HEPP) and examination and discussion about how to shorten it. Process and subsystems are examined as a whole. Main subsystem components; AC&DC Equipment, Energy Distribution/Transmission Lines, Relay Coordination, Short-circuit Analyses, Automation Systems-Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Governor, Automatic Voltage Regulator (AVR) are introduced with their purpose of usage and period of design, manufacturing, assembly and delivery. After the critics about the effects of subsystems on process, a simulation is made of a model of Hydroelectric Power Plant. The parameters of this simulation are taken from the catalog of a real Hydroelectric Power Plant in business.To understand and shorten the process, the subsystems of a real HEPP in business are analyzed and the process is optimized with the balance of theory and practice.