//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Elif Rabia Uysal

Endüstriyel Mobilya (Sandalye) Tasarımında Sağlamlık Ve Estetik Optimizasyonu

Durability And Aesthetic Optimization In Industrial Furniture

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa ALTINOK

2019

Ahşap mobilya, sandalye, endüstriyel tasarım, dayanıklılık, estetiklik, dayanıklılık testi, dayanıklılık ve estetiklik kriterleri

 

Çevremizde bulunan eşyaların önemli bir kısmı endüstriyel olarak üretilmiş mobilyalardır. Bunlar hayatımızı kolaylaştırma adına büyük önem taşırlar. Bu mobilyalardan sandalye, yaygın olarak kullanılan ve piyasada çeşit ve türü çok fazla olan bir mobilyadır. Mobilya piyasasındaki çoğu firma, sandalyeyi fabrikasyon olarak üretmektedir. Bu seri ve yığın halinde üretilen sandalyelerin büyük çoğunluğu mühendislik hesaplarına dayalı değildir ve kopyadır. Bu nedenle, hammadde, makine-ekipman ve emek girdileri kullanılarak yığın halinde sorunlu sandalye üretildiği görülmektedir. Bu sorunların çözüme ulaşılması ve piyasadaki estetik sayılamayacak sandalyelerin hangi kriterlerle tasarlanması gerektiği tez konusu olarak işlenmiştir. Projenin adına uygun bir şekilde dayanıklılık analizine dayalı olarak eleman boyutları ve birleşme yerleri belirlenmiş ve de bu analizin izin verdiği kısımlarda estetiklik optimizasyonu yapılmış sandalye örnekleri tasarımı gerçekleştirip 3 adet çam (Pinus sylvestris L.), 3 adet meşe (Quercus sp.) ve 3 adet doğu kayını (Fagus orientalis L.) toplamda 9 adet üretilmiş sandalyelere ve aynı zamanda mobilya pazarlama piyasasından rastgele yöntemle belirlenmiş firmalardan yine rastgele yöntemle temin edilecek 3 adet çam (Pinus sylvestris L.), 3 adet meşe (Quercus sp.) ve 3 adet doğu kayını (Fagus orientalis L.) toplamda 9 adet olmak üzere ağaç malzemeden üretilmiş sandalyelere standartlara (TS EN 1728 ve TS EN 1729-2) uygun sağlamlık testi uygulanmıştır. Bu testlerin sonucunda, bu iki grup sandalyelere uygulanan testler ile belirlenen sandalye dayanıklılık değerleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu piyasadan alınan sandalyelerin sağlamlığı tasarım sandalyelerin sağlamlığının altında kalmıştır. Sandalye sağlamlıklarının farklı olması sebepleri sunulup incelenmiştir. Böylelikle optimum düzeyde estetik ve dayanıklılığın bir arada olabileceği sandalyelerin tasarım ve üretim kriterleri belirlenmiştir.

 

An important part of the objects in our environment are industrially manufactured furniture. These are of great importance to make our lives easier. The chair is a furniture that is widely used and has a lot of kinds and types in the market. Most companies in the furniture market produce the chair as fabrication. The vast majority of these series and chairs produced in bulk are not based on engineering accounts and are copies. Therefore, it is seen that problematic chairs are produced in bulk by using raw materials, machineryequipment and labor inputs. The subject of the thesis is about the solution of these problems and the criteria to design the chairs which cannot be considered as aesthetic in the market. The dimensions of the elements and joints were determined based on the endurance analysis in accordance with the project's name and the design of the chair samples with aesthetics optimization was performed in the parts permitted by this analysis. These chairs are produced in 3 pieces of pine (Pinus sylvestris L.), 3 oak and 3 beech (Fagus orientalis L.) in total. At the same time, 3 pine (Pinus sylvestris L.), 3 oak (Quercus sp.) and 3 east beech (Fagus orientalis L.) chairs were randomly obtained from the market. These two types of seats have been tested for robustness in accordance with the standards (TS EN 1728 and TS EN 1729-2). As a result of these tests, the strength values of these two groups of chairs were compared with each other. As a result of the comparison, the strength of the chairs taken from the market remained below the strength of the design chairs. The reasons for the differentness of the chairs are presented and examined. Thus, the design and production criteria of the chairs where optimum aesthetics and durability can be combined are determined.