//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

İzzettin Kutlu

Mardin İli Midyat İlçesi, İsmail Miroğlu Konutu Restorasyon Önerisi

Restoratıon Proposal For İsmail Miroğlu House In Mardin

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Z. Gediz URAK

2019

Mardin, Midyat, restorasyon, koruma, İsmail Miroğlu, konut

 

Bu çalışmanın konusu, Mardin ili Midyat ilçesi Gelinkaya Mahallesi’nde bulunan İsmail Miroğlu Konutu’nun restorasyon önerisidir. Çalışmanın amacı, geleneksel Midyat evleri özelliklerini yansıtan İsmail Miroğlu Konutu’nun özgün özelliklerini örnek teşkil edecek bir restorasyon projesi ile korumak ve çevreye uyumlu yeniden kullanımı ile geleceğe aktarılmasını sağlamaktır. Çalışma kapsamında, İsmail Miroğlu Konutu’nun günümüzdeki durumu analizler aracılığı ile belgelenmiş, konut ile ilgili arşiv belgeleri araştırılmış, bulunduğu mahalle içerisindeki benzer yapılarla karşılaştırmalı çalışmaları ve restitüsyon analizleri yapılmış, yapının korunmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak yeni işlev sunulmuş ve restorasyon projesi hazırlanmıştır.

 

The subject of this study is the restoration proposal of İsmail Miroğlu House located in Gelinkaya neighborhood of Midyat district in Mardin. The aim of the study is to preserve the original features of İsmail Miroğlu House, which reflects the characteristics of the traditional Midyat houses, with a restoration project that will be exemplary and to transfer it to the future with its environmentally compatible reuse. Within the context of the study, the current situation of İsmail Miroğlu House has been documented by means of analysis, archive documents related to the house have been researched, comparative study and restitution analysis have been made with similar houses in the neighborhood where it is located. Its new function has been presented and a restoration project has been prepared.