//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Serkan Bilecen

Çarpık Girdap Algoritmasının Bir Askeri Arama Kurtarma Simülasyonunda Kullanılması

Implementatıon Of Warped Vortex Algorıthm On A Mılıtary Rescue Sımulatıon

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hasan Şakir BİLGE

2019

Yapay Zeka, Unity3D, Askeri Arama ve Kurtarma Simülasyonu, Girdap Algoritması

 

Yapay zeka; oyunlarda ve 3 boyutlu oyun motoru üzerinde geliştirilen simülasyonlarda aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Yapay zekanın oyunlarda ve simülasyonlardaki yeri ve önemi giderek artmaktadır. Bu tez çalışmasında; bir askeri arama ve kurtarma senaryosunun başarılı bir şekilde bitmesini sağlayacak bir simülasyon geliştirilmiştir. Bu simülasyon, 3 boyutlu bir oyun motoru üzerinde gerçekleştirilmiştir. Simülasyonda, Hareket Tarzı’nı (Course of Action, CoA) tanımlayan nesnelerden yararlanılmıştır. Bu nesneler aracılığıyla, kaynakların kullanımı da yönetilmektedir. Nesnelerin aldığı değerler kaynak kullanımı ile ilgili farklı stratejileri de işaret etmektedir. Bu çalışmada simülasyonun geliştirilmesinin ötesinde ayrıca farklı stratejiler uygulanarak en iyi sonuç verenlerin bulunması da hedeflemiştir. En iyi stratejinin bulunması için, Çarpık Girdap (Vortex) Algoritması adında bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımın geliştirilmesinde, Modifiye Girdap (Vortex) Algoritmasından esinlenilmiştir. Geliştirilen algoritma, farklı parametreler ile denenmiştir. Algoritmanın ürettiği sonuçlar, Genetik Algoritma kullanımı ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır ve değerlendirilmiştir. Böylelikle, yeni bir optimizasyon çözümü olarak sunulan Çarpık Girdap Algoritması, bir askeri arama ve kurtarma simülasyonu ortamında ilk defa başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

 

Artificial intelligence is used regularly in video games and simulations created in three-dimensional game engines. Its importance in video games and simulations are increasing. In this thesis, a simulation which aims to find a successful solution for a military search and rescue problem was developed. This simulation is implemented on a three dimensional game engine. Simuation mainly uses and manipulates objects which are called as CoA (Course of Action) in the literature, which also infuences the resource management and planning. The values assigned in CoA objects contain also information about the situational strategy related to resource management. Besides the development of the simulation, the thesis also aims to find the best strategies among different ones. To find the optimum strategy, an algorithm named as Warped Vortex Algorithm was developed. This algorithm can be considered as an improvement to the pre-existing Modified Vortex Algorithm. The improved approach was tested with different parameters. The obtained results were compared with those of the Genetic Algorithm. Thus it is shown that the proposed Warped Vortex Algorithm - as a new optimization method - is firstly applied to a military search and rescue simulation successfully.