//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Şükrü Elveren

Dünyada Ve Türkiye'De Adli Bilişim Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi Ve Türkiye İçin Uygulamaya Yönelik Öneriler

Investıgatıon Of The Dıgıtal Forensıc Educatıonal Practıces In The World/Turkey And Proposals For Turkey

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Bilişim Enstitüsü Adli Bilişim Anabilim Dalı

Doç.Dr. Çelebi ULUYOL

2018

Eğitim ve öğretim, adli bilişim, adli bilişim eğitimi, eğitim yöntemleri, örgün eğitim, yaygın eğitim, sertifika eğitimi.

 

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte, kişilerin suç işleme alanlarında ve suç esnasında kullandıkları araçlarda bazı değişikliklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bilişim suçları yapısal olarak diğer suçlardan farklıdır. Özellikle soruşturma aşamasında elektronik delillerin silinme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı uzman personel, delillerin elde edilmesi, korunması, taşınması ve analizi esnasında bazı teknik zorluklar ile karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu teknik zorluklarla başa çıkabilmek ve adli bilişimin kendine özgü sorunlarına çözüm bulabilmek için adli bilişim alanında iyi yetişmiş uzman personele ihtiyaç vardır. Uzman personel ihtiyacının karşılanabilmesi ise standartlara uygun açılacak adli bilişim eğitim programları ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye'de hâlihazırda uygulanan adli bilişim eğitim uygulamaları (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika eğitimleri) çeşitli değişkenler (bulunduğu ülke, eğitim kurumunun statüsü, eğitim seviyesi, eğitim programı adı, programa ev sahipliği yapan bölüm, programın süresi, uygulanan eğitim yöntemi, programın kredisi, programlarda verilen derslerin analizi, programın akredite durumu, staj uygulamaları, kampüs dışı kurumlarla işbirliği, uygulanan öğretme ve öğrenme yöntemleri, uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri) dikkate alınarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler kapsamında Türkiye ve diğer dünya ülkelerindeki adli bilişim eğitim uygulamaları karşılaştırılmıştır. Sonuçta, Türkiye'de hâlihazırda yeni bir disiplin olan ama gelecekte yaygınlaşması beklenen adli bilişim eğitim uygulamalarının etkin, yeterli ve gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygun olarak icra edilebilmesi için Türkiye'ye yönelik öneriler sunulmuştur.

 

With the rapid development and widespread of informatics technologies, it appears that some changes have occurred in the areas of criminal activity and the means used by criminals. Structurally computer crimes differ from other crimes. Particularly, because of the high probability of deletion of electronic evidence during the investigation phase, law enforcement faces some technical difficulties during the acquisition, preservation, transportation and analysis of the evidence. There is a need for well-trained experts in the field of digital forensics to cope with such technical difficulties and find solutions to the specific problems of the field. In order to meet the needs of expert personnel, it will be possible with digital forensic education programs to be opened in accordance with the standards. In this study, digital forensic education practices (associate, bachelor, master, doctorate and certificate education and training programs) which have been already applied in Turkey and the World was investigated and examined in terms of various variables (country of program, status of the institution, level of education, name of the education program, section hosting the program, duration of the program, applied training method credit numbers of the program, analysis of the courses given in the programs, program's accredited status, internship practices, cooperation with off-campus institutions, applied teaching and learning methods, applied assessment and evaluation methods). Within the scope of the data obtained as a result of the examination, digital forensic education practices between Turkey and the other countries were compared. As a result, the proposals were presented for Turkey so that digital forensics education practices which are currently a new discipline in Turkey but are expected to become widespread in the future can be in compliance with effective, sufficient and developed country standards.